Avgifter för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS-granskning)

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Tjänst Pris (€)
ITS-granskning 945,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 21.04.2020