Avgiftsfria databaser

Patent är offentlig information. Varje år ges mer än 2 miljoner nya patentpublikationer ut. Det finns redan drygt 80 miljoner publikationer från över hundra länder och på flera olika språk.

Det finns två olika slags patentpublikationer:

 • ansökningspublikationer, och
 • publikationer gjorda av beviljade patent.

Läs mer om publikationerna i våra patentdatabaser.

Bekanta dig med våra avgiftsfria databaser

Patent beviljas på en produkt, anordning eller metod som är ny och har uppfinningshöjd. Innan du ansöker om patent, lönar det sig att reda ut uppfinningens nyhet i våra avgiftsfria databaser. På så sätt undviker du överraskningar och sparar tid och pengar.

Du kan också låta våra experter göra en förhandsgranskning av nyhet eller beställa någon av våra granskningstjänster.

Bekanta dig med våra granskningstjänster.

Var hittar jag information?

Följande avgiftsfria databaser står till ditt förfogande:

 • Databasen PatInfo – uppgifter om finländska patent, nyttighetsmodeller och tilläggsskydd (SPC) och handlingar därtill
 • Databasen FI-EP – uppgifter om de europeiska patent som har validerats i Finland
 • Databasen Espacenet – patentpublikationer från hela i världen
 • Publikationsserver – översättningar av de europeiska patent som har validerats i Finland från och med 2007, publikationer av finländska beviljade patent och registrerade nyttighetsmodeller från 2009 och framöve, ansökningspublikationer för patentansökningar från oktober 2018
 • Databasen PATE – identifieringsuppgifter om patent som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har beviljat 1842-1970 (kompletterar databasen PatInfo)
 • Kungörelsetidningar
  • Patenttidningen – en sammanställning som kommer ut två gånger i månaden över kungörelser om patent, såsom datum då ansökningarna blir offentliga och beviljanden av patent
  • Nyttighetmodelltidningen – en sammanställning som kommer ut en gång i månaden över kungörelser om nyttighetsmodeller

Patentansökningar blir i allmänhet offentliga först 18 månader efter ingivningsdagen. Därför kan den ansökan som du söker vara under behandling även om du inte hittar den i databasen.

Obs! Då du söker uppfinningar inom ett särskilt tekniskt område kan patentklassifikationen underlätta din sökning. Databaserna innehåller ett sökfält där du kan fylla i den önskade klassen. Läs mer om patentklassifikation.

Läs mer om behandlingen och överlåtelsen av personuppgifter i patentregistrets och nyttighetsmodellregistrets dataskyddsbeskrivning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.04.2021