Gå direkt till innehållet
Valikko

Nyhetsgranskning

Uppfinningens nyhet är en absolut förutsättning för att den kan patenteras. Det lönar sig att reda ut nyheten innan du lämnar in en ansökan, eftersom kostnaderna för patentering kan vara höga men i onödan ska man inte behöva betala. Beställ nyhetsgranskning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) och låt oss reda ut nyheten med den idé eller uppfinning som du håller på att utveckla.

Granskningens omfattning är beroende av den tid som används för arbetet. Ju mer sökningar görs desto troligare blir det att eventuella hinderpublikationer påträffas. Typiskt kan man räkna med en till några arbetsdagar för en granskning. Om det finns klara hinder mot en uppfinnings nyhet hittas de ofta redan under granskningens första dag. Således kan en granskningstid på bara en dag redan ge en rätt så bra täckning för nyhetsgranskningen. Om uppfinningen är mycket komplicerad eller en mer utförlig granskning önskas, är det klart att mer granskningstid behövs.

Du kan välja en nyhetsgranskning till fast pris eller en utförligare timbaserad nyhetsgranskning.

 • En nyhetsgranskning till fast pris innefattar ungefär en arbetsdag för granskningen. Den kan du beställa om uppfinningen är så klar att du själv kan fastställa dess väsentliga särdrag i form av en lista eller ett preliminärt patentkrav. Granskaren behöver därför inte börja med att definiera de väsentliga särdragen utan han eller hon kan direkt börja med databassökningar enligt beställningen.
 • I en timbaserad nyhetsgranskning använder granskaren den tid som parterna i förväg har kommit överens om. Det lönar sig att beställa den här granskningen om du vill få en nyhetsgranskning som är mer omfattande än den till fast pris eller om din uppfinning fortfarande är på idé-nivå och du inte ännu vet dess väsentliga särdrag.

Observera att vi inte utför nyhetsgranskningar av patentansökningar eller patent på beställning, om PRS som patentmyndighet har utfört nyhetsgranskningen av ansökan i fråga eller dess prioritetsansökan. Vi utför inte heller beställda nyhetsgranskning av nyttighetsmodeller eller -ansökningar, om PRS som myndighet har behandlat ansökan i fråga. Du kan beställa en officiell granskning av nyttighetsmodell för en registrerad nyttighetsmodell eller en ansökan som är under behandling.

Granskningsresultat

Avsikten med en nyhetsgranskning på beställning är att söka eventuella hinder för patentering. I nyhetsgranskningen söker vi sådana publikationer vilka presenterar tekniska lösningar som liknar den i uppdraget eller som ligger nära dessa lösningar. Granskningsrapporten omfattar de databaser, patentklasser och söktermer som har använts i granskningen samt en lista över publikationer som kommit fram i granskningen.

De patentpublikationer som påträffas finns i allmänhet till påseende i avgiftsfria patentdatabaser, såsom Espacenet. Mot avgift kan du även beställa kopior av samtliga publikationer eller endast av andra publikationer än patentpublikationer.

Utöver granskningen kan du också beställa en avgiftsbelagd kommentar om innehållet i de anförda publikationerna. I kommentaren talar vi om vilka av särdragen i uppfinningen finns med i publikationerna, men vi tar inte ställning till patenterbarheten av uppfinningen.

Hur lång tid tar granskningen?

 • Nyhetsgranskning till fast pris : cirka 2 veckor
 • Timbaserad nyhetsgranskning : cirka 3 veckor

Om du behöver svar så snabbt som möjligt, kan du beställa en förhandsgranskning i realtid av uppfinningen. Läs mer om uppfinningens förhandsgranskning i realtid.

Observera att eventuella anhopningar av arbeten på det berörda tekniska området och semesterperioder kan förlänga leveranstiden.

Pris

 • Nyhetsgranskning till fast pris: 950 euro + moms
 • Timbaserad nyhetsgranskning: grundavgift 170 euro + 130 euro/h + moms

• Du kan som beställare sätta en övre gräns på antalet timmar/den penningsumma som får användas på granskningen. Ett par tre timmar räcker sällan till för en utförlig granskning, i allmänhet behövs minst 6-10 timmar. Om det finns många patent inom det specifika teknikområdet eller den teknik som ska granskas är komplicerad tar granskningen mer tid än i fråga om enklare uppfinningar.

 • eventuell kommentar: 325 euro + moms
 • eventuella kopior av anförda publikationer: 5,00 euro/publikation + moms
 • faktureringstillägg: 6,50 euro + moms

Gå till prislistan.

Hur beställer jag?

Foga till beställningen ett tydligt, logiskt och koncist uppdrag så att prövningsingenjören direkt kan ta tag i det som intresserar dig.

Ett väl upprättat uppdrag ger det bästa och mest tillförlitliga resultatet.

Förklara följande i din beställning:

 • Nyhetsgranskning till fast pris:
  • Detaljerad beskrivning av uppfinningen. Granskning till fast pris kan hänföra sig endast till en uppfinningsidé. Ge en detaljerad beskrivning av uppfinningens bakgrund, det problem som uppfinningen löser och uppfinningens väsentliga egenskaper. Beskrivningen av väsentliga egenskaper kan vara till exempel
   • en lista över uppfinningens väsentliga egenskaper, eller
   • ett utkast på ett självständigt patentkrav
 • Timbaserad nyhetsgranskning:
  • Beskrivning av uppfinningen dvs. en kort redogörelse för uppfinningen och dess egenskaper, till exempel uppfinningsanmälan, preliminär patentansökan, gärna med en ritning.
  • Penningsumma som kan användas på granskningen. Tiden som används på granskningen kan grunda sig på de maximala kostnader som anges i beställningen. Rådgivningsingenjörerna står gärna till tjänst då det gäller att fastställa maximala kostnader (granskningstiden) just i ditt fall.

Hur skickar jag in min beställning?

Skicka in din beställning antingen per post eller per skyddad e-post. Se våra kontaktuppgifter.

Anvisningar om användningen av skyddad e-post.

Gå till beställningsblanketten:

granskningsbeställningÖppnas i en ny flik (PDF)

Utskriftsversion Uppdaterad 31.08.2021