Gå direkt till innehållet
Valikko

Guider, handböcker och kurser

Det är värt att noga förbereda sig för patentering – och vi hjälper dig på vägen. Vi ger exempelvis ut guider så att du kan läsa mer om patentering och fundera på patenteringen av din uppfinning. Vi ordnar också kurser och seminarier, vilka är särskilt nyttiga för dem som utförligt vill sätta sig in i patenteringens värld.

Guider och handböcker

Till en början rekommenderar vi Patentguiden (på finska), som utförligt förklarar bland annat grunderna för patentering i Finland och i andra länder. Då du överväger att skydda din uppfinning, måste du också avgöra om inte nyttighetsmodell kunde vara ett lämpligt skydd för din uppfinning. Nyttighetsmodellen är en ensamrätt att använda en uppfinning. Läs mer om nyttighetsmodeller i Nyttighetsmodellguiden.

Gå till Patentguiden (pdf, 1.5 MB)Gå till Nyttighetsmodellguiden (pdf, 1.3 MB)

I Patenthandboken (Patenttikäsikirja) hittar du svar på mer ingående frågor om patentering. Handboken är endast tillgänglig på finska och är främst avsedd för Patent- och registerstyrelsens (PRS) prövningsingenjörer, men är säkert också nyttig för patentsökande. Handboken ger en detaljerad beskrivning om handläggningsprocessen, tidsgränser och tillvägagångssätt i särskilda fall.

Öppna Patenthandboken (på finska) (pdf, 2.4 MB)

Om du som privatperson gör en uppfinning, rekommenderar vi att du tar en titt i Uppfinnarens handbok (Keksijän käsikirja, tillgänglig bara på finska).

Vi har gett ut flera allmänna handböcker på finska om hur immateriella rättigheter (IPR) kan utnyttjas i affärsverksamheten samt i små och medelstora företags produktutveckling. Gå till sidan på finska

Ordbok för industriellt rättskydd

Finsk-svensk-engelsk-tysk-fransk patent-, varumärkes- och mönsterskyddsterminologi:

PATsanakirja.htmlÖppnas i en ny flik (html, 0,48 Mb)

PATsanakirja.pdfÖppnas i en ny flik (pdf, 0,25 Mb)

Kurser

Vi arrangerar regelbundet grundkurser i patent-, varumärkes- och designskyddsärenden (på finska).

Patentgrundkursen handlar om vad uppfinnarna och de företag som gör uppfinningar bör veta om immateriella rättigheter och i synnerhet om patent och nyttighetsmodeller som alternativa skyddsformer.

Utöver grundkurserna arrangerar vi kurser och seminarier kring olika teman. Du kan också fråga efter kurser som är skräddarsydda för din organisations ändamål.

Läs mer om våra kurser.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 23.09.2020