Årsavgifter för patentansökningar och patent

För att hålla en inlämnad ansökan eller ett beviljat patent i kraft måste du betala årsavgifter. Årsavgiften förfaller till betalning årligen den sista dagen i den månad som motsvarar ingivningsdagen för ansökan. Du måste betala årsavgiften för första gången i början av det tredje betalningsåret. Om du inte betalar avgiften senast på förfallodagen, kan du ännu betala den förhöjd med 20 procent inom de sex följande månaderna. Du får betala årsavgiften tidigast sex månader före förfallodagen.

Exempel: Ingivningsdagen för ansökan är i februari 2019. Årsavgiften förfaller till betalning för första gången den sista dagen i februari 2021 (3:e året). Du kan ännu betala årsavgiften med förhöjt belopp den sista dagen i augusti.

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Årsavgifter

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.

Avgiftsår
Pris (€) Förhöjt pris (€)
3 året (täcker åren 1–3) 200,00 240,00
4 året 125,00 150,00
5 året 150,00 180,00
6 året 200,00 240,00
7 året 250,00 300,00
8 året 300,00 360,00
9 året 350,00 420,00
10 året 400,00 480,00
11 året 450,00 540,00
12 året 500,00 600,00
13 året 550,00 660,00
14 året 600,00 720,00
15 året 650,00 780,00
16 året 700,00 840,00
17 året 750,00 900,00
18 året 800,00 960,00
19 året 850,00 1020,00
20 året 900,00 1080,00

Referensnummer för och andra uppgifter om avgifter som förfaller till betalning inom sex månader hittar du i tjänsten PatInfo genom att söka på patentnummer eller ansökningsnummer. Uppgifter om årsavgifter för europeiska patent som validerats i Finland hittar du på motsvarade sätt i databasen FI-EP. Årsavgifter som förfaller till betalning för europeiska patent visas i databasen FI-EP först efter att vi kungjort det europeiska patentet.

Gå till PatInfo. Gå till FI-EP. Klicka på sökresultatet för att komma till sidan "Uppgifter om ansökan". Nedtill på sidan finns en länk "Avgifter som förfaller till betalning (inom 6 mån.)" som för dig till avgiftsuppgifterna.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.04.2020