Inhemska företag med största antalet patentansökningar 2020

Patentansökningar 2019 inom parentes

Sökande Ansökningar sammanlagt
Nokia Technologies Oy 202 (73)
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab 60 (58)
Nokia Solutions and Networks Oy 57 (25)
Stiftelsen för Aalto-högskolan sr 52 (48)
Valmet Technologies Ab 43 (26)
Elisa Abp 35 (19)
Kemira Oyj 34 (29)
UPM-Kymmene Oyj 19 (7)
Neste Abp 16 (25)
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 14 (16)

OBS! Du kan söka ansökningar som har lämnats in till PRS i patentregistret PatInfo.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.02.2021