Gå direkt till innehållet
Meny

Konkurrentuppföljning

Om du vill följa med hurdana nya uppfinningar dina konkurrenter har gjort och övervaka hur deras patenteringsprocesser framskrider, håller våra informationssöknings-, uppföljnings- och övervakningstjänster dig ajour.

Följande tjänster står till ditt förfogande:

Namngranskning – Namngranskningen hjälper dig att reda ut ett företags eller en uppfinnares patentansökningar och patent i Finland och utomlands. Du kan använda tjänsten till exempel för att reda ut den teknik som konkurrenterna har patenterat och namnen på de mest betydande uppfinnarna.

Patentfamiljsökning – När du har sökt patentskydd för din uppfinning i flera länder, bildar dessa patentansökningar och patent en s.k. patentfamilj. I patentfamiljsökningen reder vi ut i vilka länder patentskydd har sökts. Patentfamiljsökningen kan också kompletteras med en statusutredning dvs. en utredning om huruvida ansökningarna har lett till patent och om patenten fortfarande är i kraft.

Internationell konkurrentuppföljning – Regelbunden uppföljning håller konkurrentuppgifterna ajour. I den internationella konkurrentuppföljningen reder vi ut inom vilket teknikområde dina konkurrenter lämnar in nya patentansökningar i olika länder eller vem som lämnar in nya ansökningar inom ett särskilt teknikområde. Uppföljningen genomförs till exempel fyra gånger om året i form av upprepade databassökningar i internationella patentdatabaser.

Bevakning av inhemska patentansökningar – Inhemsk patentansökningsbevakning bevakar handläggningen av önskade patentansökningar vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Det är värt att följa hur patentansökningar framskrider för att genast få veta om ansökan leder till patent och när du kan lämna in en eventuell invändning. Med en invändning kan du försöka upphäva ett patent eller begränsa dess skyddsomfång.

Vid behov kan vi bearbeta våra tjänster så att vi kan uppfylla dina behov. Kontakta vår rådgivning. Se våra kontaktuppgifter.

Hur beställer jag?

Skicka in din beställning antingen per post eller per skyddad e-post till vår rådgivning. Se våra kontaktuppgifter och anvisningar om användningen av skyddad e-post.


Gå till beställningsblanketten:

granskningsbeställningÖppnas i en ny flik (PDF)

Utskriftsversion Uppdaterad 05.11.2020