PCT-ansökan till PRS

PRS är en myndighet som tar emot PCT-ansökningar (Receiving Office, RO). Det går alltså bra att starta en PCT-process i Finland genom att lämna in din ansökan till PRS. Vi kontrollerar först att ansökan är formellt felfri, varefter ansökan går över till en internationell granskande myndighet.

PRS arbetar också som internationell granskande myndighet (International Searching Authority, ISA) och som internationell myndighet för förberedande patenterbarhetsprövning (International Preliminary Examining Authority, IPEA), varför du kan välja att vi granskar din ansökan.

PCT-ansökningsblanketten (Request) är på engelska. Om du lämnar in din ansökan till oss kan dina ansökningshandlingar vara avfattade på finska eller svenska utöver på engelska. En finsk- eller svenskspråkig ansökan måste emellertid översättas till engelska vid ett senare tillfälle. Om du väljer PRS även till granskande myndighet, måste du ge in översättningen senast 14 månader räknat från prioritetsdagen.

Om du vill att PRS också utför en internationell förberedande patenterbarhetsprövning, kan du lämna in en begäran (Demand) om detta direkt till oss.

Du kan skicka din PCT-ansökan till PRS elektroniskt (tjänsterna eOLFoch ePCT), per post eller per fax. Du kan även ge in andra handlingar, såsom begäran om förberedande patenterbarhetsprövning (Demand), dina svar till PRS förelägganden om PCT-ansökningar och kompletteringar till ansökan, på de ovan nämnda sätten, som kort beskrivs nedan. PCT-ansökningar kan inte längre 2017 skickas till PRS genom PCT-SAFE.

Gå till PCT-blankettsidan, där du hittar anvisningar om att fylla i blanketterna och en länk till WIPOs blankettsida.

Gå till avgifterna för internationella patentansökningar och anvisningarna.

eOLF

Du kan lämna in själva PCT-ansökan och andra handlingar med anknytning till den till PRS genom att använda det europeiska patentverkets (EPO) programvara Online Filing (eOLF). Patentombudsbyråer använder allmänt eOLF, och du behöver inte ladda upp programvaran om du väljer att anlita ett ombud. Du kan dock ladda upp eOLF avgiftsfritt till ditt förfogande, men beakta att du utöver programvaran behöver ett elektroniskt personkort eller ett av EPO utfärdat smartkort (EPO smart card) samt en kortläsarapparat för elektronisk identifikation.

Läs mer om eOLF.

ePCT-tjänsten

För att lämna in PCT-ansökningar och begäran om förberedande patenterbarhetsprövning (Demand) till PRS kan du använda WIPOs (Världsorganisationen för intellektuell äganderätt) webbaserade nättjänst ePCT. I ePCT-tjänsten har du dessutom tillgång till uppdaterade bibliografiska uppgifter om din ansökan och till alla handlingar som rör din ansökan, även om de ännu inte är offentliga.

Det finns två sätt att logga in i nättjänsten ePCT:

  • ePCT without strong authentication: Ett behändigt sätt att skicka handlingar gällande PCT-ansökningar som PDF-filer och så kallade anmärkningar (third party observations). För att kunna använda tjänsten ska du registrera dig till WIPOs användarkonto.
  • ePCT with strong authentication: Tjänsten erbjuder tillgång till sökandens PCT-ansökningar som har lämnats in 1.1.2009 eller senare. Användningen av tjänsten kräver förutom WIPOs användarnamn antingen ett elektroniskt certifikat (WIPO digital certificate, EPO smart card) eller inloggning med ett engångslösenord som du fått via SMS eller en applikation. Genom tjänsten kan du lämna in nya PCT-ansökningar, förberedande prövningsbegäran (Demand) samt flera olika ändrings- och korrigeringsbegäran.

WIPOs ePCT-webbplats finns en HELP-länk med anvisningar om hur du skapar ett användarkonto ("Getting started") och hur du lämnar in en ansökan ("ePCT-Filing") samt information om bland annat certifikat. WIPOs PCT eServices-Help Desk hjälper dig i eventuella problemfall.

PCT-ansökan per post eller fax

Du kan skicka din PCT-ansökan per post till PRS eller personligen lämna in den på vår kundtjänst under tjänstetid.

Du kan också ge in din ansökan per fax, men i vissa fall ska du emellertid skicka originalhandlingarna per post. Datumet på faxet antecknas som mottagningsdagen för försändelsen. Eftersom din faxapparat kan utgöra en informationssäkerhetsrisk, rekommenderar vi att du inte lämnar in ansökningar per fax, om du är osäker om apparatens datasäkerhet.

Du kan också lämna in andra handlingar med anknytning till handläggningen av din ansökan per post, per fax eller genom att personligen lämna in dem på vår kundtjänst under tjänstetid.

Gå till PRS kontaktuppgifter och kundtjänstens öppettider.

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.12.2019