Patentti- ja rekisterihallitus

Hyväksyvä välipäätös PatA 29 a §:n mukaan

Patenttihakemus
Hakijat: Tatu ja Patu, Outola

Lausunto patentointavuudesta

Patentoitavan keksinnön tulee täyttää mm. seuraavat patenttilain 1 ja 2 §:ssä säädetyt perusehdot:

  • PatL 1 § 1 mom. Joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
  • PatL 2 § 1 mom. Patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä.

Patentoitavuuden perusehtojen täyttyminen

Uutuus

Patenttivaatimukset: 1 ja 2
Kyllä
Patenttivaatimukset:
Ei
Olennainen ero (keksinnöllisyys)
Patenttivaatimukset: 1 ja 2
Kyllä
Patenttivaatimukset:
Ei
Teollinen käyttökelpoisuus
Patenttivaatimukset: 1 ja 2
Kyllä
Patenttivaatimukset:
Ei

Lausunnon perustana olevat hakemusasiakirjat

Tämän lausunnon perustana ovat Patentti- ja rekisterihallitukseen saapuneet hakemusasiakirjat.

Uutuustutkimuksen kohde

Uutuustutkimuksen kohteena ovat olleet molemmat patenttivaatimukset.

Julkaisuluettelo

Uutuustutkimuksessa ovat tulleet esille seuraavat julkaisut:

  • D1: US 2018099114 A1 (WALSKI DARRYL [US]) 12 April 2018 (12.04.2018)
  • D2: JP 2016153969 A (AISIN SEIKI) 25 August 2016 (25.08.2016)
  • D3: US 6152733 A (HEGEMANN KENNETH J US] et al.) 28 November 2000 (28.11.2000)
  • D4: US 2002155069 A1 (PRUCHE FRANCIS [FR] et al.) 24 October 2002 (24.10.2002)
  • D5: JP H0810291 A (FUJITSU LTD) 16 January 1996 (16.01.1996)

Uutuus (PatL 2 §)

Julkaisuissa D1-D5, jotka edustavat lähintä tekniikan tasoa, on kuvattu automatisoitujen aamutoimien suorittamisessa tarvittavia laitteita, kuten höyhenherätyslaite (D1), tärinäherätysistuin (D2), hampaidenpesulaite (D3), meikkauslaite (D4), sekä riisumis- ja pukeutumislaite (D5).

Mistään tutkimuksessa esille tulleesta julkaisuista ei käy ilmi kaikkia patenttivaatimuksen 1 määritteitä. Patenttivaatimuksessa 1 määritelty aamutoimiautomaatti on siten uusi.

Koska itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 määritelty aamutoimiautomaatti on uusi, on myös epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 2 määritelty aamutoimiautomaatti uusi.

Olennainen ero (keksinnöllisyys) (PatL 2 §)

Patenttivaatimuksessa 1 määritellyn keksinnön teknisten piirteiden ero lähimpään tekniikan tasoon nähden on se, että yhdessäkään julkaisussa D1-D5 ei esitetä yksittäisten aamutoimilaitteiden yhdistämistä sarjaan, niin että useampia aamutoimia voitaisiin suorittaa perättäin automaatin sisällä.

Tekninen vaikutus, jonka patenttivaatimuksessa 1 määritellyn keksinnön ero julkaisuista D1-D5 tunnettuun tekniikkaan nähden saa aikaan, on se, että aamutoimiautomaatin sisällä vastaheränneen henkilön kaikki tarvitsemat aamutoimet herätyksestä peseytymiseen ja pukeutumiseen hoidetaan automaattisesti ennalta määrätyssä järjestyksessä.

Mikään tekniikan tasoa edustavista julkaisuista D1-D5 ei opeta tai ehdota erillisten aamutoimien yhdistämistä yhdeksi aamutoimiautomaattikokonaisuudeksi. Patenttivaatimuksen 1 kohde eroaa siten olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Koska itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 määritelty aamutoimiautomaatti eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, epäitsenäisessä patenttivaatimuksessa 2 määritelty aamutoimiautomaatti eroaa myös olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.

Teollinen käyttökelpoisuus (PatL 1 §)

Patenttivaatimusten 1 ja 2 kohteet täyttävät patenttilainsäädännön teollisen käyttökelpoisuuden edellytykset.

Johtopäätökset

Patenttivaatimuksissa 1 ja 2 määritelty aamutoimiautomaatti on suoritetun tutkimuksen perusteella patentoitavissa (PatL).


Yli-insinööri Tauno T. Tutkija

Puhelin: 029 509 5000

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.02.2020