Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Hallintokantelu

Voit tehdä PRH:lle hallintokantelun, jos epäilet, että PRH:n yksikkö tai virkamies on toiminut

  • lainvastaisesti
  • virheellisesti
  • epäasianmukaisesti
  • laiminlyönyt tehtävänsä.

Kantelun tekeminen ja käsittely PRH:ssa ei maksa mitään.

PRH tutkii vain erityisestä syystä kanteluita, jotka koskevat kahta vuotta vanhempia asioita.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa, mutta kantelulla ei voi hakea muutosta PRH:n päätökseen. Lue lisää, kuinka valitat PRH:n tekemistä päätöksistä.

Miten teet hallintokantelun?

Tee hallintokantelu kirjallisesti. Kantelulle ei ole lomaketta, vaan kirjoitat asiat vapaamuotoisesti.

Mitä kirjoitat kanteluun?

Kirjoita yksilöiden kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma sekä millä tavoin ja miksi pidät toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena.

Laita kanteluun nimesi ja yhteystietosi.

Toimita kantelusi PRH:n kirjaamoon. Lue tarkemmat ohjeet kirjaamon verkkosivuilta.

Mitä PRH tekee kantelulle?

PRH antaa ratkaisun kanteluun pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa kantelun saapumisesta.

PRH:n antamassa ratkaisussa ei päätetä kenenkään oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta. Ratkaisu sisältää yksinomaan kannanoton siihen, onko kantelun kohteena olevassa toiminnassa noudatettu lakia ja hyvän hallinnon vaatimuksia sekä muutoin menetelty asianmukaisesti.

PRH:n tekemästä ratkaisusta ei voi valittaa.

Hallintokanteluun sovelletaan hallintolain 8 a luvun säännöksiä. Tutustu 8 a luvun säännöksiin Finlexissä.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 18.10.2019