Virheellinen tieto rekisterissä

PRH:n rekisterissä sinua koskeva tieto voi olla virheellistä sinusta riippumattomasta syystä.

Esimerkki:

Sinut on merkitty kaupparekisteriin yhtiön hallituksen jäseneksi ilman suostumustasi.

Voit pyytää PRH:ta korjaamaan virheellisen tiedon. Korjaaminen on maksutonta.

PRH:n täytyy varmistua henkilöllisyydestäsi, jotta tieto korjataan oikein.

Toimi näin

Pyydä korjaamista kirjallisesti. Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

  • Sinun tietojasi koskeva virhe, joka PRH:n pitäisi korjata. Perustele, miksi kyseessä on virhe.
  • Oma nimesi ja suomalainen henkilötunnuksesi tai syntymäaikasi, jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  • Yhteystietosi, esimerkiksi sähköpostiosoite tai puhelinnumero, jotta voimme tarvittaessa ottaa sinuun yhteyttä.
  • Jos asia liittyy yritykseen, yhdistykseen tai säätiöön, anna siitä nimi ja Y-tunnus tai rekisterinumero.

Päivää ja allekirjoita pyyntösi ja toimita se PRH:een joko

Onko rekisteriin merkitty tehtäväsi päättynyt?

Kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteriin merkityn yrityksen tai yhteisön täytyy ilmoittaa rekisteritietojen muutokset PRH:een. Esimerkiksi henkilövaihdoksista täytyy ilmoittaa viivytyksettä.

Jos olet ollut rekisteriin merkityssä tehtävässä, joka on päättynyt, sinulla on oikeus myös itse tehdä ilmoitus tehtävän päättymisestä. Ilmoittaminen on maksutonta.

Siirry lukemaan rekisterikohtaiset ohjeet tehtävän päättymisestä ilmoittamisesta:

Patentti-, tavaramerkki-, hyödyllisyysmalli- ja mallirekistereitä sekä yrityskiinnitysrekisteriä koskevat korjauspyynnöt

Patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- tai mallirekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon voit pyytää korjattavaksi yllä kohdassa "Virheellinen tieto rekisterissä" kerrotulla tavalla.

Saatko PRH:n tiedotteita, uutiskirjeitä tai markkinointiviestejä?

Voit pyytää PRH:n viestinnässä ja markkinoinnissa käsiteltyjen, virheellisten ja epätarkkojen tietojen korjaamista. Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • Mitä viestejä olet saanut PRH:lta.
 • Mihin osoitteeseen olet saanut viestejä.
 • Mitä tietoja pitäisi korjata.

Lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta@prh.fi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.11.2021