Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Prh.fi-verkkosivusto

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan prh.fi-verkkosivuston saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Saavutettavuusseloste on laadittu 4.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen ja PRH:n omaan arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Evästekysely on otettu käyttöön 14.4.2021. Kyselyn saavutettavuus tarkastetaan ja mahdolliset korjaukset tehdään vuoden 2021 aikana.

Prh.fi-verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Ei-saavutettava sisältö prh.fi-verkkosivustolla

Seuraava sisältö ei ole vielä vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.3.2) Listaelementeillä ei ole looginen rakenne kaikilla verkkosivuilla.
 2. (WCAG 1.4.3) Tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1 kaikissa verkkosivustolla julkaistuissa kuvissa.
 3. (WCAG 2.4.5) Verkkosivuston sisäisessä haussa ei kaikki sisältö näy.
 4. (WCAG 3.1.2) Verkkosivuston julkaisujärjestelmässä ei voi määritellä vieraskielisiä tekstikatkelmia lang-attribuutilla.

PRH pyrkii korjaamaan verkkosivuston saavutettaviksi 2020-2025.

Ei-saavutettava sisältö prh.fi-verkkosivustolta linkitettävissä tiedostoissa

Seuraava sisältö ei ole verkkosivustolta linkitetyissä toimisto-ohjelmien tiedostoissa (Word, pdf, Excel ja PowerPoint) ja podcasteissa vielä vaatimusten mukaista (WCAG-kriteerien mukaan):

 1. (WCAG 1.2.1) Podcasteissa ei ole tarjolla tekstivastinetta.
 2. (WCAG 1.3.1) Kaikkien pdf-tiedostoiksi tallennettujen tiedostojen rakennetta ei ole määritelty pdf-tiedostomuotoon.
 3. (WCAG 1.3.2) Oikeaa lukemisjärjestystä ei voida selvittää ohjelmallisesti kaikissa tiedostoissa.
 4. (WCAG 1.4.3) Tekstiä esittävien kuvien visuaalisen esitystavan kontrastisuhde ei ole vähintään 4,5:1 kaikissa tiedostoissa.
 5. (WCAG 2.1.1) Näppäimistökäyttö ei toimi kaikissa tiedostoissa.
 6. (WCAG 2.4.2) Kuvaava otsikko ei ole kaikissa tiedostoissa.
 7. (WCAG 2.4.3) Kohdistusjärjestystä ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 8. (WCAG 2.4.4) Linkit eivät toimi kaikissa tiedostoissa.
 9. (WCAG 2.4.6) Kenttien pakollisuutta ei ole merkitty kaikissa tiedostoissa.
 10. (WCAG 4.1.1) PDF/UA ei ole standardi kaikissa pdf-liitetiedostoissa.

PRH pyrkii korjaamaan PRH:n tuottamat ja ylläpitämät tiedostot saavutettaviksi 2020-2030.


Toisten osapuolten tuottamat tiedostot ja tiedoston osat ovat toisten osapuolten vastuulla. Tällaisia tiedostoja on muiden muassa Suunnittelu- ja seuranta -sivulla.

Sisällöt ja/tai toiminnot prh.fi-verkkosivustolla, joita lainsäädäntö ei koske

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen) ei kata niitä:

 1. Toimisto-ohjelmien tiedostot (Word, pdf, Excel ja PowerPoint), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
 2. Video- ja äänitallenteet, jotka ovat julkaistu ennen 23.9.2020.
 3. Youtube-kanavalla ennen 23.9.2020 julkaistu videosisältö. Videosisällöstä puuttuu tekstitys ja/tai kuvailutulkkaus.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat prh.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023