Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sosiaalisen vastuun osa-alue

Sosiaalisen vastuun osa-alue liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo (5)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8)

PRH:n sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea vastuuta henkilöstön työolosuhteiden, työterveyden ja -turvallisuuden ja osaamisen kehittämisestä sekä vastuuta vähentää eriarvoisuutta ja lisätä sukupuolten tasa-arvoa.

Alla kerromme PRH:n sosiaalisesta vastuusta ja sen toteutumisesta.

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja monimuotoinen henkilöstö

Haluamme olla työpaikka, jossa kaikilla on tasa-arvoiset työskentelyolosuhteet ja tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Lue lisää henkilöstömme tasa-arvoisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja monimuotoisuudesta.

Tavoitteena olla hyvä työnantaja

Tavoitteenamme on taata turvallinen työympäristö kaikille työntekijöille huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja toiminnan vakaudesta ja lainmukaisuudesta.

Lue lisää tavoitteestamme olla hyvä työnantaja.

Case: Työyhteisöviestinnän kehittämishanke

Aikaisempaa monimuotoisemmat työn tekemisen tavat edellyttävät myös työyhteisön toimintatapojen ja sisäisen viestinnän uudenlaista pohdintaa.

Lue lisää työyhteisöviestinnän kehittämishankkeestamme.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022