Organisaatio ja tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin.

Kaupparekisteri, tilinpäätökset, LEI-tunnukset, yrityskiinnitykset, yhdistysrekisteri, säätiörekisteri ja säätiövalvonta sekä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri kuuluvat yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviin.

Patentit ja tavaramerkit -tulosalue vastaa patenteista, hyödyllisyysmalleista ja integroiduista piirimalleista sekä tavaramerkeistä ja mallioikeuksista.

Tilintarkastajien hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa tilintarkastusvalvonta.

Tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonnasta vastaa yritys- ja yhteisöt -tulosalue.

Kaikki tulosalueet osallistuvat oman toimialansa lainsäädännön kehittämiseen ja valmistelevat toimialaan kuuluvia lausuntoja, määräyksiä ja ohjeita. Pääjohtaja vastaa PRH:n tuloksesta apunaan johtoryhmä ja johdon työvaliokunta.


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.06.2020