Organisaatio ja tehtävät

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin. PRH:n tuloksesta vastaa pääjohtaja Antti Riivari apunaan johtoryhmä ja johdon työvaliokunta.

Patentit ja tavaramerkit -tulosalue vastaa patenteista, hyödyllisyysmalleista sekä tavaramerkeistä ja mallioikeuksista. Tulosaluetta johtaa johtaja Jorma Hanski.

Yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviin kuuluvat kaupparekisteri, tilinpäätökset, LEI-tunnukset, yrityskiinnitykset, tilintarkastajien hyväksyntä ja valvonta, yhdistysrekisteri, uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri, säätiörekisteri ja säätiövalvonta sekä tekijänoikeuden yhteishallinnointiorganisaatioiden valvonta. Yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta johtaa johtaja Lalli Knuutila.

Asiakaspalvelut ja viestintä -tulosalue vastaa asiakasneuvonnasta, palvelumuotoilusta ja viestinnästä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tulosaluetta johtaa johtaja Anna Lauttamus-Kauppila.

Yhteiset palvelut -tulosalueen vastuulla ovat hallinnolliset palvelut, HR-palvelut ja ICT-palvelut. Tulosalueen johtajana toimii ylijohtaja Eero Mantere.

ICT-kehitysyksikön tehtävänä on digitalisaatio ja sen edistäminen PRH:ssa. Yksikköä johtaa ICT-kehitysjohtaja Sari Kuisma-Kari.

PRH:n controller on Riikka Harjula.

Kaikki tulosalueet osallistuvat oman toimialansa lainsäädännön kehittämiseen ja valmistelevat toimialaan kuuluvia lausuntoja, määräyksiä ja ohjeita.

PRH:n organisaatiokaavio PRH:n organisaatiokaavio


Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2023