Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Johdon katsaus

Vastuullinen tapa toimia on meille rekisteri- ja IPR-viranomaisena aina ollut toimintamme perusta.

Kaikkien valtionhallinnon organisaatioiden on kuluvasta vuodesta lähtien raportoitava vastuullisuudestaan. Meille tämä on uusi velvoite, jonka täyttämistä harjoittelemme ensi kertaa. Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme kuvaa vuotta 2021.

Työ PRH:ssa on alkanut reilu vuosi sitten, jolloin tunnistimme Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti ne YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita voimme toiminnallamme parhaiten edistää.

Vastuullisuustyöhön on koottu työryhmä, jota johtaa PRH:n johtoryhmän jäsen. Työryhmä on alustavasti määritellyt PRH:n vastuullisuuden osa-alueet ja tunnistanut niihin liittyvät, PRH:n toiminnalle olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Nämä on käsitelty ja hyväksytty PRH:n johtoryhmässä.

Tunnistamamme tavoitteet liittyvät strategisiin päämääriimme, jotka vuosina 2018–2022 ovat:

  • Asiakkaamme onnistuvat.
  • Tietomme on avointa ja helppokäyttöistä.
  • Toimintamme on tehokasta ja vaikuttavaa.
  • Olemme yhdessä tekemisen esimerkki.

PRH:n viisivuotinen strategiakausi on päättymässä, ja olemme aloittaneet päivitetyn strategian määrittelyn. Vastuullisuus ja kestävyys ovat olennainen osa tulevaa strategiaamme.

Myös tulevassa toiminnassamme vastuullisuus näkyy aikaisempaa selvemmin, sillä aloitamme kuluvana vuonna vastuullisuustyön organisoinnin virastossa. Jatkossa vastuullisuustavoitteiden edistymisestä raportoidaan johtoryhmälle neljännesvuosittain.

5.9.2022

Antti Riivari
pääjohtaja
Patentti- ja rekisterihallitus

Siirry sivulle PRH:n vastuullisuustavoitteet.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022