Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sidosryhmävastuun osa-alue

Sidosryhmävastuun osa-alue liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

Sidoryhmätyöllämme on merkittävä vaikutus asiakkaisiimme. Tehtäviemme ja palvelujemme onnistunut toteuttaminen edellyttävät tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat muut viranomaiset, ministeriöt, elinkeinoelämän järjestöt, toimialamme pohjoismaiset ja EU-virastot sekä lukuisat yhteistyökumppanit.

Tulevalla strategiakaudella asetamme sidosryhmätyöllemme entistä tavoitteellisemmat päämäärät, jotta voimme edelleen sujuvoittaa asiakkaidemme asiointiprosessia eri viranomaisten välillä.

Edistämme sidosryhmätyömme vaikuttavuutta muun muassa seuraavin tavoin:

  • Päivitämme sidosryhmästrategiamme ja sidosryhmätyön linjauksemme.
  • Vaikutamme toimialamme lainsäädäntöön säännösten yksinkertaistamiseksi ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi.
  • Teemme laajaa yhteistyötä, jotta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tietoisuus aineettomista oikeuksista (IPR) kasvaisi.
  • Mittaamme yhteistyön määrää, laatua, kumppanityytyväisyyttä
    ja vaikuttavuutta (tavoitteena paremmat palvelut asiakkaille ja yhteiskunnalle).
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 08.11.2022