Toiminnan suunnittelu ja seuranta

PRH:n toiminnan ohjaamiseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löydät tällä sivulla olevista asiakirjoista.

Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio.

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n väliset tulostavoiteasiakirjat (tulossopimukset)

Tulossopimus on ministeriön ja PRH:n välinen sopimus kyseisen vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. Tulostavoitteet asetetaan nelivuotiskaudelle, josta ensimmäisen vuoden tavoitteet sitovasti ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet alustavina.

PRH:n tulossopimus 2023-2026 (pdf, 0,86 Mt)

PRH:n tulostavoiteasiakirja 2022-2025 (pdf, 1,37 Mt)

PRH:n tulostavoiteasiakirja 2021-2024 (pdf, 1,51 Mt)

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (TEM pääluokassa 32) ovat Valtion talousarvioesitykset -sivustolla.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Seurantatiedot

PRH:n tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

PRH:n tilinpäätös 2021 (pdf, 1,7 Mt)

PRH:n tilinpäätös 2020 (pdf, 1,55 Mt)

PRH:n tilinpäätös 2019 (pdf, 0,72 Mt)

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot PRH:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Vuodesta 2002 ministeriöiden ja tulosvastuullisten virastojen tulosohjausotetta on vahvistettu siten, että ministeriöt laativat virallisen kannanottonsa niistä tiedoista, joita virasto esittää tilinpäätöksessään.Siirry TEM:n sivustolle.

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

PRH:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

PRH:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle 2014 (pdf, 0,33 Mt)

PRH:n tasa-arvosuunnitelma

PRH:n tasa-arvosuunnitelma 2018 (pdf, 1,0 Mt)

PRH:n yhdenvertaisuussuunnitelma

PRH:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 (pdf, 0,88 Mt)

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ovat valtion tarkastusviraston (VTV) sivustolla.

Muiden valtion virastojen ja laitosten vastaavat asiakirjat ovat Tutki hallintoa.fi -sivustolla.

PRH_tulossopimus_2023-2026 (pdf, 0,86 Mt)
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 17.01.2023