Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toiminnan ohjaamiseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Seurantatiedot

 • PRH:n tilinpäätökset (pdf)
  sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet
 • Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot PRH:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
  Vuodesta 2002 ministeriöiden ja tulosvastuullisten virastojen tulosohjausotetta on vahvistettu siten, että ministeriöt laativat virallisen kannanottonsa niistä tiedoista, joita virasto esittää tilinpäätöksessään.
  TEM:n sivuilla

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

 • PRH:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle (pdf)
  Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.
 • PRH:n tasa-arvosuunnitelma
  2018 (pdf, 1,0 Mt)
 • PRH:n yhdenvertaisuussuunnitelma
  2019-2022 (pdf, 0,88 Mt)

Arvioinnit ja selvitykset

Muiden valtion virastojen ja laitosten vastaavat asiakirjat löytyvät Netra-asiakirjasivustolta.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.05.2020