Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Toiminnan suunnittelu ja seuranta

PRH:n toiminnan ohjaamiseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löydät tällä sivulla olevista asiakirjoista.

Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio.

Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös ja varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus sekä ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

  Työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n väliset tulostavoiteasiakirjat (tulossopimukset)

  Tulossopimus on ministeriön ja PRH:n välinen sopimus kyseisen vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. Tulostavoitteet asetetaan nelivuotiskaudelle, josta ensimmäisen vuoden tavoitteet sitovasti ja kolmen seuraavan vuoden tavoitteet alustavina.

  PRH:n tulossopimus 2023-2026 (pdf, 0.9 MB)

  PRH:n tulostavoiteasiakirja 2022-2025 (pdf, 1.4 MB)

  PRH:n tulostavoiteasiakirja 2021-2024 (pdf, 1.6 MB)

  Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot (TEM pääluokassa 32) ovat Valtion talousarvioesitykset -sivustolla.Avautuu uuteen välilehteen

  Seurantatiedot

   PRH:n tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

   PRH:n tilinpäätös 2021 (pdf, 1.8 MB)

   PRH:n tilinpäätös 2020 (pdf, 1.6 MB)

   PRH:n tilinpäätös 2019 (pdf, 0.8 MB)

   Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotot PRH:n tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

   Vuodesta 2002 ministeriöiden ja tulosvastuullisten virastojen tulosohjausotetta on vahvistettu siten, että ministeriöt laativat virallisen kannanottonsa niistä tiedoista, joita virasto esittää tilinpäätöksessään.Siirry TEM:n sivustolle.Avautuu uuteen välilehteen

   Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

   PRH:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle

   Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat viraston omia ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

   PRH:n talousarvioehdotus työ- ja elinkeinoministeriölle 2014 (pdf, 0.3 MB)

   PRH:n tasa-arvosuunnitelma

   PRH:n tasa-arvosuunnitelma 2018 (pdf, 1.0 MB)

   PRH:n yhdenvertaisuussuunnitelma

   PRH:n yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 (pdf, 0.9 MB)

   Arvioinnit ja selvitykset

    Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset ovat valtion tarkastusviraston (VTV) sivustolla.Avautuu uuteen välilehteen

    Muiden valtion virastojen ja laitosten vastaavat asiakirjat ovat Tutki hallintoa.fi -sivustolla.Avautuu uuteen välilehteen

    Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.01.2023