Siirry suoraan sisältöön
Valikko

PRH:n viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Patentti- ja rekisterihallitus
Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH
Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
Puh. 029 509 5000

Rekisterinpitäjän edustaja

Anna Lauttamus-Kauppila
viestinta(at)prh.fi
Puh. 029 509 5000

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Puh. 050 413 6500

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään PRH:n palveluista ja toiminnasta viestimiseen ja markkinointiin seuraavasti:

 • markkinointiviestien lähettämiseen
 • median ja sidosryhmien edustajien tavoittamiseen
 • tapahtumakutsujen lähettämiseen
 • tapahtumien järjestämiseen
 • tiedotteiden lähettämiseen
 • uutiskirjeiden lähettämiseen
 • palkintojen lähettämiseen asiakaskyselyn arvonnassa voittaneille.

Tietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen ja osassa tilanteita PRH:n lakisääteiseen velvoitteeseen tiedottaa toiminnastaan.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Kaikista rekisteröidyistä kerätään perustietoja, joita ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema organisaatiossa ja organisaation nimi. Näistä ainoastaan sähköpostiosoite on pakollinen tieto (ei koske palkintojen lähettämistä asiakaskyselyn arvonnan voittajille).

Markkinointiviestien lähettäminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Tiedot siitä, onko viesti toimitettu perille ja onko se avattu.

Median ja sidosryhmien edustajien tavoittaminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite ja organisaation nimi
 • Median edustajista tiedot siitä, mitä aihepiiriä journalisti seuraa ja millä alueella hän toimii.

Tapahtumakutsujen lähettäminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Tiedot siitä, onko kutsuviesti toimitettu perille ja onko se avattu.

Tapahtuman järjestäminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Tiedot osallistujan ruokavaliorajoituksista tai muista osallistumiseen vaikuttavista seikoista, jos ko. tietoja on annettu.
 • Osallistujan syntymävuosi, jos on kyse alaikäisille järjestetystä tapahtumasta.
 • Huoltajan nimi ja yhteystiedot, jos on kyse alaikäisille järjestetystä tapahtumasta.
 • Tapahtumasta annettu palaute, jos osallistuja vastaa palautekyselyyn.

Tiedotteiden lähettäminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat tiedotteet henkilö on tilannut.

Uutiskirjeiden lähettäminen

 • Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite
 • Tieto siitä, mitä aihepiiriä koskevat uutiskirjeet henkilö on tilannut.
 • Tiedot siitä, onko uutiskirje toimitettu perille, onko se avattu ja onko kirjeen tilaaminen peruttu.

Palkintojen lähettäminen asiakaskyselyn arvonnassa voittaneille

Perustiedot: vähintään sähköpostiosoite

Tietolähteet

Tietolähteet ovat toimenpiteestä riippuen seuraavat:

 • Markkinointiviesteissä PRH:n ylläpitämät rekisterit
 • Median ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä.
 • Tapahtumakutsujen vastaanottajien tietoja kerätään PRH:n ylläpitämistä rekistereistä ja julkisista lähteistä.
 • Tapahtuman järjestämisessä henkilöt ilmoittautuvat itse tapahtumaan täyttämällä netissä PRH:n ylläpitämän lomakkeen.
 • Tiedotteiden vastaanottamisessa henkilöt ilmoittautuvat itse tilaajiksi täyttämällä tilauslomakkeen prh.fi-sivuilla.
 • Uutiskirjeiden vastaanottajien tietoja kerätään PRH:n ylläpitämistä rekistereistä. Lisäksi henkilöt voivat ilmoittautua itse tilaajiksi täyttämällä tilauslomakkeen prh.fi-sivuilla.
 • Asiakaskyselyyn vastaavat henkilöt ilmoittautuvat itse palkintojen arvontaan täyttämällä kyselyn yhteystietolomakkeen.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

PRH ei luovuta viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin käsiteltäviä tietoja ulkopuolisille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Uutiskirjeiden ja tiedotteiden vastaanottajien tietoja säilytetään niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

Tapahtumaan kutsuttujen ja osallistujien tietoja säilytetään kaksi vuotta.

Median ja sidosryhmien edustajien yhteystietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia.

Asiakaskyselyn palkintojen arvontaan osallistuvien tietoja säilytetään siihen asti kun palkinnot on lähetetty arvonnan voittajille.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä profilointiin eikä niihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.

Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus tietojen korjaamiseen

Tapahtumailmoittautumisen vahvistusviestissä ja tiedotteen tai uutiskirjeen sähköpostiviestissä on linkki, jonka kautta henkilö pääsee tarkistamaan omat tietonsa ja muuttamaan niitä.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä sinua koskevia tietoja on käsitelty PRH:n viestinnässä ja markkinoinnissa, tai että sinua koskevia tietoja ei ole käsitelty. Sinulla on myös oikeus pyytää virheellisten ja epätarkkojen tietojesi korjaamista.

Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • Mitä viestejä olet saanut PRH:lta.
 • Mihin osoitteeseen olet saanut viestejä.
 • Mitä tietoja pitäisi korjata, jos pyydät tietojen korjaamista.

Lähetä tarkistus- tai korjauspyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta(at)prh.fi.

Oikeus kieltää tietojen käsittely

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttö PRH:n palvelujen suoramarkkinoinnissa. PRH ei luovuta suoramarkkinointia saavien tietoja ulkopuolisille.

Kerro pyynnössäsi, että et halua vastaanottaa suoramarkkinointia PRH:lta. Lähetä kieltopyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta(at)prh.fi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn PRH:n viestintä- ja markkinointitarkoituksissa. PRH poistaa tietosi ilman aiheetonta viivytystä.

Kerro pyynnössäsi seuraavat asiat:

 • Mitä viestejä olet saanut PRH:lta (joita et halua enää vastaanottaa).
 • Mihin osoitteeseen olet saanut viestejä.

Lähetä peruutuspyyntö sähköpostiosoitteeseen viestinta(at)prh.fi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.11.2023