Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Tavaramerkin uudistaminen

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Tavaramerkin uudistaminen-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 10.9.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavasta syystä:

Palvelut tullaan korvaamaan uudella saavutettavuuden vaatimukset huomioivalla versiolla.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin, taustan ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa on puutteita.
 2. (WCAG 1.4.4, 1.4.5) Osa sivulla olevista elementeistä ei skaalaudu siististi, jos vain tekstiä suurennetaan 200 % normaalia isommaksi.
 3. (WCAG 2.4.7) Elementtien kohdistetun ja ei-kohdistetun tilan välinen kontrasti on joissakin tapauksissa liian vähäinen.
 4. (WCAG 3.1.1) Sivuston kieli on tällä hetkellä englanti sekä suomen- että ruotsinkielisessä versiossa.
 5. (WCAG 3.1.2) Sivustolla on linkkejä eri kieliversioihin. Näiden tekstien kieltä ei ole asetettu oikein lang-attribuutilla.
 6. (WCAG 2.4.2) Sivuilla ei ole sivuotsikoita.
 7. (WCAG 1.3.1) HTML-otsikkotasoja ei ole käytetty loogisesti ja asianmukaisesti.
 8. (WCAG 4.1.2) Haitarielementit toimivat ruudunlukijoilla mutta eivät anna tietoa toiminnastaan tai tilastaan (auki vai kiinni).
 9. (WCAG 2.4.6) Otsikot ja nimilaput eivät ole kuvaavia eikä niitä ole helppoa ymmärtää.
 10. (WCAG 1.3.1) Aktiivista kieltä osoittava elementti on korostettu visuaalisesti mutta sitä ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 11. (WCAG 1.3.1) Muutamilta kentiltä puuttuu oikein yhdistetty nimilappu.
 12. (WCAG 1.3.1) Valinnaisia valintanappeja ei ole yhdistetty toisiinsa fieldset-rakennetta käyttämällä. Valintanappien nimilapuilla on sama tunniste.
 13. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 3.3.2) Valitun tavaramerkin tiedot on esitetty estettyinä lomakekenttinä. Tämä aiheuttaa hämmennystä ruudunlukijakäyttäjille.
 14. (WCAG 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 4.1.3) Lomakekenttien virheet havaitaan automaattisesti mutta niitä ei kerrota ruudunlukijalle.
 15. (WCAG 3.2.4) Virheilmoituselementti on nyt -elementin sisällä, mikä ei ole sille sopiva paikka. Elementillä ei ole nimeä.
 16. (WCAG 2.4.1) Palvelusta puuttuu hyppylinkki suoraan sisältöön.
 17. (WCAG 2.4.4) Linkkien tarkoitus ja kohde eivät ole käyttäjille selviä.
 18. (WCAG 2.1.1) Osa painikkeista ei saa näppäimistökohdistusta.
 19. (WCAG 2.4.7) Näppäimistö- ja ruudunlukijakohdistus ei pysy lomakkeen aktiivisessa osassa, kun tiedot tallennetaan.
 20. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) Tekstivastineita puuttuu.
 21. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Muokkaa- ja Tavarat ja palvelut -painikkeilta puuttuu aria-laajennettu tila.
 22. (WCAG 4.1.3) Ruudunlukijaa käytettäessä ei tällä hetkellä saa palautetta hakutuloksesta.
 23. (WCAG 1.3.1, 2.1.1, 2.4.3) Modaalidialogisisältö ei saa ruudunlukijakohdistusta.
 24. (WCAG 4.1.2) Sivun sisäisen navigoinnin elementtiä ei ole ohjelmallisesti merkitty navigointielementiksi.
 25. (WCAG 1.3.1) Tarkista lähetyksen tiedot -sivulla 2-tason taulukko on sotkeutunut ylempiin taulukko-otsikoihin.
 26. (WCAG 4.1.3) Tilasta kertovaa viestiä "Ohjataan maksupalveluun" ei nyt lueta ääneen ruudunlukijalle.
 27. (WCAG 1.3.1, 1.3.2) Esikatsele-PDF ei ole nyt saavutettava.
 28. (WCAG 2.2.1) Käyttäjälle ei kerrota kirjautumisen aikakatkaisusta.
 29. (WCAG 4.1.1) HTML-koodin laatu
 30. Yleinen käytettävyys ja saavutettavuus: Pakollisia lomakekenttiä ei ole helppo paikantaa.
 31. Yleinen saavutettavuus: Sivuston semanttista rakennetta ei ole merkitty selvästi.
 32. Yleinen saavutettavuus: Maksettava summa näkyy ainoastaan täydentävän sisällön alueella. Siksi ruudunlukijakäyttäjien on vaikeaa löytää summaa.
 33. Yleinen saavutettavuus: Tärkeää sisältöä esitetään alueella, joka on merkitty täydentäväksi. Ruudunlukijakäyttäjiltä tämä sisältö voi jäädä hyvin helposti huomaamatta.
 34. Yleinen saavutettavuus: Edellinen- ja Seuraava-painikkeiden nuolimerkit luetaan ääneen ruudunlukijalle typografisina merkkeinä.
 35. Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa? Jos huomaat prh.fi-verkkosivustolla puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.
  Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen
  Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen välilehteen
  saavutettavuus(at)avi.fi
  puhelinnumero vaihde 0295 016 000
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023