Julkaisut

Oppaat, työkirjat ja käsikirjat on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, mutta ne soveltuvat myös liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, itseopiskeluun ja opetuksen tukimateriaaliksi.

Patenttiopas ja Hyödyllisyysmalliopas antavat tietoa patenteista ja hyödyllisymalleista sekä ohjeet hakemiseen.

Tilintarkastusvalvonta julkaisee muiden muassa raportteja, tarkastuskertomuksia, työsuunnitelmia ja toimintakertomuksia.

Podcasteissa puhutaan yrityksen perustamisesta, tavaramerkeistä, patenteista ja mallioikeuksista sekä tilinpäätöksen ja edunsaajatietojen ilmoittamisesta.

Vuosikertomuksissa esitellään PRH:n toimintaa ja toiminnnan tuloksia.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 15.07.2021