Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Saavutettavuusseloste: Virre-tietopalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tekee jatkuvasti työtä palvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa kuin puutteita korjataan.

PRH pyrkii takaamaan Virre-palvelun saavutettavuuden lain mukaisesti (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019Avautuu uuteen välilehteen).

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 2.9.2020. Seloste perustuu:

 • kolmannen osapuolen tekemään arviointiin
 • PRH:n omaan arvioon siitä, että suurin osa kolmannen osapuolen tekemän arvioinnin puutteista on korjattu kolmannen osapuolen ohjeiden mukaisesti.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 17.3.2021.

Mikä on saavutettavuuden tila?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimukset osittain (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 Avautuu uuteen välilehteen). Vaatimusten noudattamatta jättämiset on lueteltu alla.

Ei-saavutettava sisältö

Alla mainittu sisältö ei ole saavutettavaa seuraavista syistä:
Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

Seuraava sisältö tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia (WCAG-kriteerien mukaan), mutta korjauksia puutteisiin on tulossa:

 1. (WCAG 1.1.1, 2.4.6) Kuvalinkkien ja painikkeiden tekstivastineissa on puutteita.
 2. (WCAG 1.3.1, 2.4.2) HTML-otsikkotasoja on käytetty pääsääntöisesti oikein. Joillakin sivuilla tasojen käyttö ei kuitenkaan ole loogista eikä kuvaava.
 3. (WCAG 1.3.1, 2.4.1, 2.4.4) Sivun kaikkia alueita ei ole merkattu ohjelmallisesti.
 4. (WCAG 1.3.1) Taulukossa on paljon tyhjiä soluja. Yhteystiedot ei erotu ruudunlukijalle otsikkona.
 5. (WCAG 1.3.1) Taulukoissa sivun valittu tila ei käy ilmi ruudunlukijakäyttäjälle.
 6. (WCAG 1.3.2) VoiceOver-ruudunlukijan kohdistus siirtyy koko sivun alkuun ja käyttäjän täytyy navigoida sivun läpi hakutuloksiin.
 7. (WCAG 1.1.1, 1.3.1) Lukkokuvakkeella ei ole alt-arvoa. Harmaan solun olemassaolo tai merkitys ei välity ruudunlukijakäyttäjille.
 8. (WCAG 2.4.7) Joissain sivuston elementeissä on ongelmia näkyvän kohdistuksen kanssa.
 9. (WCAG 1.3.2) Ruudunlukijalle luetaan näyttöön liittyvät ohjeet vasta viimeisenä, jolloin ne jäävät helposti huomaamatta.
 10. (WCAG 4.1.3) Palauteteksti ei näy riittävän kauan että sen ehtii lukea ja että se luetaan ääneen myös ruudunlukijalle.
 11. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa havaittiin puutteita.
 12. (WCAG 1.3.1, 3.3.2) Otteet, todistukset ja säännöt –sivulla nimilappurakenteessa puutteita.
 13. (WCAG 1.3.5) Palvelussa on lomakekenttiä, joilla kerätään käyttäjän henkilötietoja, mutta niiden tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty
 14. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) Listbox-elementti ei tällä hetkellä ole saavutettava, eikä kovinkaan helppokäyttöinen.
 15. (yleinen saavutettavuus) Kaikki virheviestit on esitetty rakenteellisesti omana yhden kohdan listanaan, kun niiden tulisi olla yhdessä listassa.
 16. (WCAG: useita) PDF-dokumenteilla ei ole koodirakennetta, joten ruudunlukijalle ei välity sisällön semanttinen rakenne lainkaan.
 17. (WCAG 2.4.6, 3.2.4, 4.1.2) Kirjaudu sisään painikkeen nimeämisessä puutteita.
 18. (WCAG 3.1.1) Kirjaudu sisään, Unohtuiko salasana- ja Vaihda salasana -sivuilla ei ole kielimääritystä.
 19. (WCAG 3.1.2) Kirjaudu sisään -sivulla kielilinkeillä ei ole omaa kielimääritystä.
 20. (WCAG 1.3.1) Kirjaudu sisään -sivulla logolinkin jälkeen sivulla on näkymätön h4-otsikko “Kirjaudu".
 21. (WCAG 2.4.6, 3.1.2) Kirjaudu sisään-, Unohtuiko salasana- ja Vaihda salasana -sivuilla virheilmoitusten lukemisessa ruudunlukijalla on puutteita.
 22. (WCAG 2.4.6, 3.1.2) 320 pikselin (mobiili)näkymässä on valikkopainike, joka vaikuttaa sisällöttömältä Unohtuiko salasana- ja Vaihda salasana -sivuilla.
 23. (WCAG 3.3.2) Unohtuiko salasana -sivulla laskutoimituksen tulos hyväksytään vain numerona, mutta tätä ei kerrota käyttäjälle.
 24. (WCAG 2.4.2) Kirjaudu sisään-, Unohtuiko salasana- ja Vaihda salasana -sivuilla ei ole kuvaavia ja uniikkeja sivujen otsikoita.

PRH pyrkii korjaamaan ei-saavutettavan sisällön saavutettaviksi 2021-2022 aikana.

Miten voit antaa palautetta puutteista saavutettavuudessa?

Jos huomaat Virre-tietopalvelussa puutteita saavutettavuudessa, niin anna ensin palautetta meille PRH:een. Vastaukseen voi kulua 14 päivää. PRH:n palauteryhmä vastaa palautteiden käsittelystä. Siirry antamaan palautetta saavutettavuutta koskevista puutteista.

Jos et ole tyytyväinen PRH:lta saamaasi vastaukseen tai et saa PRH:lta vastausta lainkaan 14 päivän aikana, voit tehdä ilmoituksen saavuttavuutta valvovalle viranomaiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.Avautuu uuteen välilehteen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi Avautuu uuteen välilehteen
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 10.02.2023