Fortsätt PCT-ansökningsprocessen i Finland

Du kan söka nyttighetsmodell (liksom patent) på din uppfinning i Finland också genom det internationella patentansökningssystemet (PCT-systemet). Läs mer om PCT-systemet under Patent.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) är också en internationell granskningsmyndighet; du kan således upprätta en PCT-ansökan och låta den granskas i Finland. PCT-systemet lämnar inte ut något internationellt patent och därför måste du efter de internationella faserna fullfölja ansökan i en regional eller nationell fas hos de olika patentverken. Du kan alltså fortsätta ansökningsprocessen i Finland som en nationell nyttighetsmodell- eller patentansökan. Läs mer om den internationella fasen under Patent.

Vi behandlar nyttighetsmodellansökningar inlämnade via PCT-systemet precis på samma sätt som alla andra nyttighetsmodellansökningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019