Internationella PCT-ansökningar som fullföljs som nyttighetsmodellansökningar i Finland

När du fullföljer en internationell PCT-ansökan i Finland, ska du betala registreringsavgiften inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller den tidigaste prioritetsdagen. Läs närmare anvisningar om övergången till den nationella fasen.

Tjänst Pris (€)
Registreringsavgift (45 d § i lagen om nyttighetsmodellrätt) 250,00
Registreringsavgift för elektronisk ansökan (inlämnad med EPOs programvara Online Filing) 200,00
- tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 20,00
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt (inlämning av en översättning under fristen) 100,00
Utskriftsversion
Uppdaterad 09.04.2020