Att ansöka om nyttighetsmodell

Sök nyttighetsmodell hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). En nyttighetsmodell som registreras hos oss är i kraft endast i Finland.

Hur går jag till väga med min uppfinning?

  1. Presentera inte uppfinningen offentligt.
  2. Red ut innan du upprättar ansökan, hurdana uppfinningar eller lösningar som redan är kända. Red ut uppfinningens nyhet.
  3. Gör en ansökan antingen med hjälp av anvisningarna på den här sidan eller kontakta ett patentombud för att upprätta en så bra ansökan som möjligt.Läs mer om patentombud under Patent.

Läs mer om ansökningsprocessen i Nyttighetsmodellguiden (pdf, 1,43 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.11.2022