Allmänt om nyttighetsmodeller

Nyttighetsmodellen är en ensamrätt lik patentet för att använda en uppfinning.

Användningen av uppfinningen avser yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt. Du kan sälja nyttighetsmodellrätten, eller ett användningstillstånd (en licens) kan beviljas till den uppfinning som nyttighetsmodellen skyddar.

Nyttighetsmodellen får du snabbt. Den genomsnittliga handläggningstiden är bara tre månader. Lägg märke till att det är enbart fråga om registrering, eftersom vi endast utför en registreringsgranskning men inte utreder uppfinningens nyhet eller uppfinningshöjd. Vi kan ändå på särskild begäran utreda de publikationer som mest påminner om din uppfinning. Däremot granskar vi patentansökningar för att försäkra att uppfinningen inte är känd från förut. Börja alltid med att reda ut om din uppfinning är ny eller beställ nyhetsgranskning hos oss. Läs mer om nyhetsgranskning.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019