Gå direkt till innehållet
Meny

Hurdan uppfinning kan skyddas med nyttighetsmodell?

Nyttighetsmodell kan beviljas på en teknisk lösning som är industriellt användbar. Uppfinningen kan vara en produkt eller en anordning. Det är inte möjligt att skydda förfaranden eller användningar med nyttighetsmodeller.

Uppfinningen måste vara ny. Uppfinningen får inte ha blivit känd någonstans i världen förrän du lämnar in din nyttighetsmodellansökan.

Uppfinningen måste ha uppfinningshöjd, det vill säga den måste skilja sig tydligt från tidigare uppfinningar. En tydlig skillnad betyder att uppfinningen inte är uppenbar för en genomsnittsfackman.

Nyttighetsmodell är en lämplig skyddsform om

  • du behöver skyddet snabbt
  • en skyddstid på 10 år är tillräcklig
  • du har studerat förut kända uppfinningar och blivit övertygad om att din uppfinning är ny och har uppfinningshöjd.

Nyttighetsmodell eller patent?

Skyddstiden är högst 10 år för en nyttighetsmodell och 20 år för ett patent.

Det är snabbare att få en nyttighetsmodell i kraft än ett patent. Den genomsnittliga handläggningstiden för en nyttighetsmodellansökan är tre månader. Handläggningstiden för en patentansökan är ungefär 2,5 år.

Dessutom är myndighetskostnaderna lägre för nyttighetsmodeller än för patent. Läs mer om avgifter för nyttighetsmodellansökan.

PRS granskar inte nyttighetsmodellens nyhet och uppfinningshöjd. För en patentansökan utför vi alltid en nyhetsgranskning och bedömer uppfinningens patenterbarhet. På särskild avgiftsbelagd begäran kan vi även reda ut de publikationer som mest påminner om uppfinningen i din nyttighetsmodellansökan. Läs mer om granskning av nyttighetsmodell.

Den uppfinningshöjd som krävs av nyttighetsmodeller avviker från patent. Av nyttighetsmodell krävs en ”tydlig” skillnad i förhållande till den kända tekniken, medan det av patent krävs en ”väsentlig” skillnad.

I Finland är det möjligt att söka och få både patent och nyttighetsmodell på en och samma uppfinning. En patentansökan som redan är under behandling kan också omvandlas till en nyttighetsmodellansökan för samma uppfinning.

Läs mer i Nyttighetsmodellguiden. (pdf, 1.3 MB)

Utskriftsversion Uppdaterad 30.03.2023