Hurdan uppfinning kan få nyttighetsmodell?

Nyttighetsmodell beviljas på en teknisk lösning som är industriellt användbar. Dessutom kan nyttighetsmodellen användas för att skydda kemiska föreningar, närings- eller läkemedel och mikrobiologiska uppfinningar. Däremot är det inte möjligt att skydda ett förfarande eller dess användning med nyttighetsmodell: de kan endast skyddas med patent.

Du kan få nyttighetsmodell endast på en uppfinning som är ny och har uppfinningshöjd. Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen tydligt skiljer sig från alla de uppfinningar som blivit kända före ingivningsdagen. En tydlig skillnad till förut kända uppfinningar betyder att uppfinningen inte är uppenbar för en genomsnittsfackman.

Nyttighetsmodellen är avsedd att skydda enkla uppfinningar som avser anordningar och produkter. Nyttighetsmodellen kan vara en lämplig skyddsform om

  • du behöver skyddet snabbt
  • en skyddstid på 10 år är tillräcklig (skyddstiden för patent är 20 år)
  • du redan har bekantat dig med förut kända uppfinningar och blivit övertygad om att din uppfinning är ny och har uppfinningshöjd.

Nyttighetsmodell eller patent?

I fråga om patent utreder våra prövningsingenjörer den patenterbara uppfinningens nyhet, dvs. att ingenting liknande har blivit uppfunnet tidigare. Däremot prövar vi inte nyheten och uppfinningshöjden av uppfinningarna i nyttighetsmodellansökningar, och därför kan de registreras snabbare och förmånligare än patent. Vi kan ändå på särskild begäran utreda de publikationer som mest påminner om din uppfinning. Handläggningstiden för nyttighetsmodeller är i genomsnitt tre månader, medan den för patentansökningar är ungefär 2,5 år. Läs mer om granskning av nyttighetsmodell.

Den uppfinningshöjd som krävs av nyttighetsmodeller varierar efter teknikområde. En enkel mekanisk uppfinning behöver inte representera ett likadant utvecklingssprång jämfört med den kända tekniken som en uppfinning på ett ständigt framåtskridande högteknologiområde.

Den enda förutsättningen för en nyttighetsmodell är att den "tydligt" skiljer sig från den kända tekniken, medan patent måste "väsentligt" skilja sig från det förut kända.

Läs mer i Nyttighetsmodellguiden. (pdf, 3,04 Mb)

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019