Vid behov kan du anhålla om uppskov av registrering

En nyttighetsmodell blir offentlig när den förs in i registret. Genom uppskov av registrering är det möjligt att skjuta upp ansökans offentlighet, vilket också kan vara till fördel för sökanden. Till exempel när du behöver mera tid för att bedöma om du vill fortsätta utomlands med ansökan.

Det är möjligt att skjuta upp registreringen av nyttighetsmodellansökan med högst 15 månader beräknat från ansöknings- eller prioritetsdagen. Lämna in en begäran om uppskov av registrering senast inom två månader från ansökningsdagen och betala dessutom uppskovsavgiften. Gå till prislistan.

Läs mer om att fortsätta nyttighetsmodellansökan utomlands.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.08.2020