Gå direkt till innehållet
Meny

Nyttighetsmodeller: prislistor och betalningsanvisningar

I menyn till vänster hittar du separata prislistor för följande (på små skärmar hittar du menyn upptill på sidan):

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Du kan betala avgifterna

Om du beställer intyg eller registerutdrag, betalar du avgiften mot en faktura som vi skickar till dig. I fråga om avgifter för prioritetsintyg kan företag meddela när de ber om ett prioritetsintyg att de betalar intyget via betalningstjänsten istället för att betala mot faktura.

Våra kontonummer för betalning av avgifter finns här nedan.

Bank Kontonummer (IBAN) BIC-kod
Danske Bank A/S, Finland filial FI34 8919 9710 0007 32 DABAFIHH
Nordea Bank Abp FI97 1660 3000 1042 27 NDEAFIHH

Patent- och registerstyrelsens
FO-nummer 0244683-1
momsnummer FI02446831

Nya ansökningar

Avgifter som gäller nya ansökningar kan du betala

  • när du lämnar in din ansökan eller
  • du kan vänta att vi skickar dig en betalningsuppmaning som också innehåller det referensnummer som du behöver vid betalning.

I det första fallet kan du informera oss om betalningen antingen genom att skicka in en kopia av kvittot eller genom att skriva i betalningens meddelandefält "Ny nyttighetsmodellansökan" och uppgift om den sökande som anges i ansökan.

Uppgifter om förnyelseavgifter som förfaller till betalning

Det är nyttighetsmodellinnehavaren som bär ansvaret för att förnyelseavgifterna betalas i tid.

Referensnummer och andra uppgifter om förnyelseavgifter som förfaller till betalning inom de kommande sex månaderna, hittar du i vår Patentinformationstjänst genom att söka på ansöknings- eller registernummer.

Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

Betalning utomlands

Om du gör en betalning till PRS konto från ett utländskt bankkonto, ska du även betala eventuella bankkostnader. Det är viktigt att du betalar fullt belopp och att avgiften kommer in till PRS konto inom utsatt tid.

Vi skickar inga betalningsuppmaningar utomlands.

Genom att använda PRS betalningstjänst och depositionskonto kan utländska företag undvika bankkostnader och se till att betalningarna kommer snabbt fram till PRS. Läs mer om depositionskontot.

Mer information om betalning

Om du har frågor om betalning och våra avgifter, kontakta vår rådgivning. Se kontaktuppgifterna för vår rådgivning.

Utskriftsversion Uppdaterad 31.03.2023