Begär granskning av nyttighetsmodell hos oss

Du som har gjort nyttighetsmodellansökan kan också begära granskning av nyttighetsmodellen hos oss. Utgående från granskningsresultaten kan du själv bedöma om din uppfinning är ny jämfört med det redan kända och om den tydligt skiljer sig från kända uppfinningar.

En granskningsbegäran utgör inget hinder för handläggningen av nyttighetsmodellansökan. Om du gör en granskningsbegäran samtidigt som du lämnar in din nyttighetsmodellansökan, börjar vi med granskning och fortsätter därefter med registreringskontroll. På det här sättet kan du ta granskningsresultatet i beaktande innan du fortsätter med registreringen. Vid behov kan du också anhålla om uppskov av registreringen. Läs mer om uppskov.

Granskningsresultat

Som resultat av den utförda granskningen får du en förteckning över eventuella registreringshinder. Du kan också få ett separat granskningsutlåtande där vi jämför uppfinningen med den kända tekniken. Däremot tar utlåtandet inte direkt ställning till uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd. Granskningsresultatet och nyttighetsmodellansökan blir offentliga samtidigt.

När nyttighetsmodellen har blivit offentlig kan vem som helst lämna in en granskningsbegäran om den.

Hur lång tid tar granskningen?

Leveranstiden för granskningen är 2-3 månader.

Pris

Betala avgiften för granskning och det separata utlåtandet i samband med beställningen. Avgiften är alltid en fast summa, inte timbaserad. Se vår prislista.

Beställ granskning

Du kan som sökande av nyttighetsmodell i första skedet beställa granskning och utlåtande genom att kryssa för nämnda punkter på ansökningsblanketten. Följande beställning kan du lämna in som en skriftlig fritt formulerad ansökan där du hänvisar till nyttighetsmodellen eller nyttighetsmodellansökan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019