Omvandling (ändring) av patentansökan till nyttighetsmodellansökan

Du kan samtidigt söka både patent och nyttighetsmodell på en uppfinning. Ett alternativ är att börja med att söka patent och senare be oss att omvandla din patentansökan till en nyttighetsmodellansökan. Observera att det inte är möjligt att skydda ett förfarande eller en användning med nyttighetsmodell. Vid omvandling fortsätter handläggningen av den ursprungliga patentansökan, om du inte återtar den.

Endast sådan patentansökan eller europapatentansökan som är under handläggning kan omvandlas till en nyttighetsmodellansökan. Ansökan är inte under handläggning om den är avskriven, avslagen eller återtagen.

En omvandlad nyttighetsmodellansökan ges samma ingivningsdag som den ursprungliga patentansökan eller europapatentansökan har. Omvandling kan emellertid inte längre utföras efter att tio år har förflutit från patentansökans ingivningsdag. Ett meddelat patent kan inte heller omvandlas till en nyttighetsmodellansökan.


Gör så här

  1. Kontrollera att patentansökan fortfarande är under handläggning vid det tillfälle då du lämnar in nyttighetsmodellansökan.

  2. Skriv din nyttighetsmodellansökan på svenska eller på finska på basis av beskrivningen, patentkraven och ritningarna i patentsökan. Inget sammandrag behövs. Ändra ordet "patentkrav" till "skyddskrav". Om patentsökan omfattar förfarande- eller användningskrav, lämna bort dem från nyttighetsmodellansökan. Tillägg inte sådan ny information till nyttighetsmodellansökan som inte finns i patentsökan.

  3. Fyll i ansökningsblanketten för nyttighetsmodell. Kryssa för "Ändrat från patentansökan" och skriv in ingivningsdagen, landet och numret på den ursprungliga patentsökan.

  4. Skicka ansökningsblanketten, beskrivningen, skyddskraven och ritningarna till PRS. Betala de fastställda avgifterna (registreringsavgift och, om antalet skyddskrav övertiger fem, tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem).Betala avgifterna helst när du lämnar in din ansökan och senast om två månader efter att du lämnade in den.
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.06.2019