Utred uppfinningens nyhet

I fråga om patent utreder våra prövningsingenjörer den patenterbara uppfinningens nyhet, dvs. att ingenting liknande har blivit uppfunnet tidigare. Däremot prövar vi inte nyheten och uppfinningshöjden av uppfinningarna i nyttighetsmodellansökningar, och därför kan de registreras snabbare och förmånligare än patent.

Vi utreder endast på särskild begäran de publikationer som mest påminner om din uppfinning. Det lönar sig för dig att göra utförliga sökningar i våra patentdatabaser och i sökmotorer på Internet för att försäkra dig om att din uppfinning är ny. Om en förut känd uppfinning förs in i registret, kan vem som helst när som helst yrka om ogiltigförklaring av nyttighetsmodellen på grund av att uppfinningen inte är ny.


Bekanta dig med våra granskningstjänster.

Gör så här för att reda ut uppfinningens nyhet

För att reda ut uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd kan du antingen

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.07.2019