Gå direkt till innehållet
Valikko

Stiftelseregistrets rådgivning

Stiftelseregistrets rådgivning svarar på dina frågor om stiftelseregisterärenden.

Stiftelseregistrets webbsidor

Avsikten är att anvisningarna om hur anmälningarna görs ska vara tillgängliga på våra webbsidor för alla stiftelser. För närvarande finns det anvisningar till exempel i följande ärenden:

Vid behov kan du ge feedback på anvisningarna på våra webbsidor, t.ex. om en anvisning är bristfällig eller om någon viktig anvisning saknas. Ge feedback.

Rådgivning per telefon och e-post

Vår rådgivnings- och informationstjänst, tfn 029 509 5959, är öppen vardagar kl. 9.00–15.00. Vi svarar på dina frågor om anmälningsärenden och ger handledning och information.

Du kan även be om anvisningar per e-post på neuvonta.yhdistysasiat@prh.fi.

Kontakta vårt tillsynsteam om du behöver rådgivning i ärenden som gäller årsrapporter. För ytterligare information, skicka e-post till valvonta@prh.fi.

Rådgivningen i anmälningsärenden har begränsats

Förvaltningslagen sätter gränser för vilka ärenden vår kundservicepersonal kan handleda kunder i. Därmed kan personalen i anmälningsärenden endast svara på följande frågor:

  • Hur lämnar jag in en anmälan?
  • Vilken blankett ska jag använda?
  • Vilka bilagor eller handlingar behöver jag för anmälan?
  • Vad kostar handläggningen?
  • Hur går handläggningsprocessen till och vilka steg ingår i den?
  • Hur framskrider ärendet på Patent- och registerstyrelsen (PRS), vem handlägger det och hur lång är den beräknade handläggningstiden?
  • Vad är registrets betydelse och vilka rättsliga verkningar följer av registreringen?

I stiftelseregistrets rådgivning lägger vi vikt på att behandla kunderna jämlikt och rättvist. Därför är det bra att komma ihåg följande:

  • Stiftelseregistrets rådgivare är inte skyldiga att fylla i blanketter eller upprätta handlingar för kunderna. Vi granskar inte heller blanketter eller deras bilagor på förhand. Rådgivarna kan inte förutse vilken framgång en enstaka anmälan eller ansökan faktiskt kommer att ha.
  • Vår rådgivning gäller endast ärenden som rör stiftelseregistret. Mer omfattande juridiska frågor kan stiftelseregistrets rådgivare inte svara på.

En gemensam blankett – två myndigheter

Företags- och organisationsdatasystemet (FODS, YTJ) ger möjlighet till att anmäla uppgifterna på en och samma blankett både till PRS och Skatteförvaltningens register. Skattemyndighetens rådgivning ger information om de uppgifter som ska anmälas till skattemyndigheten. Kontaktuppgifterna finns på Skatteförvaltningens webbplatsÖppnas i en ny flik och på Företags- och organisationsdatasystemets webbplatsÖppnas i en ny flik.

Rådgivning om blanketterna

Blanketterna indelas i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma Y-blanketter och i stiftelseregistrets bilageblanketter. Anvisningar finns på Företags- och organisationsdatasystemets webbplatsÖppnas i en ny flik och på själva bilageblanketterna.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.12.2022