Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Tilinpäätöksen ilmoittaminen

Yhdistyksen on ilmoitettava tilinpäätös yhdistysrekisteriin, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista:

  • liikevaihto 12 000 000 euroa
  • taseen loppusumma 6 000 000 euroa
  • palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.
Ilmoita tilinpäätös yhdistysrekisteriin viimeistään 6 kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä.
Ilmoitusvelvollisuus koskee tilikautta, joka on alkanut 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen.

Mitä maksaa?

Ilmoittaminen on maksutonta.

Kuka ilmoittaa?

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, yhdistysrekisteriin ilmoitettu hallituksen täysi-ikäinen jäsen tai hallituksen jäsenen valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus tilinpäätöksen ilmoituslomakkeella, johon liität kaikki tilinpäätösasiakirjat.

Tallenna lomake omalle koneellesi täyttämistä varten. Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus yhdistysrekisteriin (pdf).Avautuu uuteen välilehteen

Ilmoita nämä tiedot ja asiakirjat:

  • tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärä
  • tuloslaskelma ja tase
  • tilinpäätöksen liitetiedot

Voit tarvita myös nämä tiedot ja asiakirjat:

  • tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä
  • toimintakertomus
  • rahoituslaskelma

Tilinpäätöksen lähettäminen

Tilinpäätösasiakirjat täytyy toimittaa yksipuolisella paperilla A4-koossa. Älä nido asiakirjoja yhteen tai sido asiakirjoja kirjaksi, sillä PRH:ssa asiakirjat skannataan sähköiseen arkistoon.

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu tilinpäätöksen ilmoituslomake ja kaikki rekisteröitävät tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa postitse osoitteeseen

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.

Voit toimittaa yhdistyksen tilinpäätöksen myös sähköpostitse.

Lähetä ilmoituslomake ja tilinpäätösasiakirjat samalla kertaa sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona osoitteella valvonta@prh.fi. Kirjoita sähköpostin aihe-kenttään yhdistyksen nimi ja Y-tunnus. Ilmoita viestikentässä tilikausi, jota tilinpäätös koskee.

Tilinpäätöksen käsittely ja rekisteröinti

PRH tekee muodollisen tarkastuksen tilinpäätökselle ennen rekisteröintiä. PRH ei tarkasta tilinpäätöksen sisältöä vaan rekisteröi tiedot siinä muodossa kuin ne ovat ilmoituksessa.

PRH tekee merkinnän tilinpäätöksestä yhdistyksen rekisteritietoihin.

Saat rekisteriotteen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkittyyn yhdistyksen postiosoitteeseen, kun tilinpäätös on rekisteröity.

Lue lisää lainsäädännöstä Finlex-säädöstietopankissa:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 17.05.2023