Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden ilmoitukset yhdistysrekisteriin

Keskuskauppakamari on kauppakamarien muodostama yhteisö, joka toimii kauppakamarien yhteiselimenä ja tukee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Jotta yhdistys voidaan rekisteröidä kauppakamarina, se tarvitsee työ- ja elinkeinoministeriön luvan.

Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden osoite-, sääntö- ja nimenkirjoittajien muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin tehdään paperilomakkeilla. Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista.

Miten ilmoitat muutokset paperilomakkeilla?

Siirry paperi-ilmoittamisen ohjeisiin (Huomio! Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista):

Miten ilmoitat Keskuskauppakamarin lautakunnan jäsenet?

Keskuskauppakamarin osalta rekisteriin merkitään lisäksi välittäjäkoe-, lunastuslautakunnan ja kiinteistöarviointilautakunnan jäsenet. Ilmoita muutokset näihin tietoihin liittämällä liitelomake muutosilmoitukseen.

Lautakunnan jäsenet on mahdollista ilmoittaa vain paperilomakkeella. Käsittelymaksu on 40 euroa.

Tee ilmoitus Y4a- muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19C-liitelomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Y4a-lomake.

Avaa: liitelomake 19C.

Lähetä paperilomake ja tilinpäätös osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.

Miten ilmoitat tilinpäätöstiedot?

Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden täytyy toimittaa tilinpäätöstietonsa merkittäväksi yhdistysrekisteriin 2 kuukauden kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Tilinpäätöstietojen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin on maksuton.

Tilinpäätösilmoitus on mahdollista tehdä vain paperilomakkeella. Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa lomake: Tilinpäätösilmoitus yhdistysrekisteriin.

Lähetä paperilomake ja tilinpäätös osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätökset
00091 PRH.

Lainsäädäntöä

Kauppakamareista ja Keskuskauppakamarista säädetään kauppakamarilaissa. Lue lisää kauppakamarilaista Finlex -säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.10.2020