Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Yhdistysrekisterin esittely

PRH pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta.

Rekisteröityjä yhdistyksiä on noin 100 000.

Vuoden 2017 tammi-helmikuussa PRH poisti rekisteristä noin 36 000 toimimatonta yhdistystä.  

PRH julkaisee tilastoja rekisteröidyistä yhdistyksistä ja uskonnollisista yhdyskunnista. Tutustu yhdistysrekisterin tilastoihin.

Miksi yhdistys kannattaa rekisteröidä?

Rekisteröity yhdistys on oikeustoimikelpoinen, jolloin se voi esimerkiksi

  • tehdä sopimuksia
  • omistaa kiinteää omaisuutta
  • tehdä kauppoja
  • ottaa vastaan lahjoituksia
  • olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä tai osakkeenomistajana osakeyhtiössä
  • asioida tuomioistuimessa ja hoitaa viranomaisasioita.Avautuu uuteen välilehteen

Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.

Siirry ohjeisiin yhdistyksen perustamisesta ja ilmoittamisesta rekisteröitäväksi.

Yhdistys voi toimia myös rekisteröimättömänä. Katso rekisteröimättömistä yhdistyksistä yhdistyslaista Finlex-säädöstietopankissa. Siirry Finlexiin.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin yhdistyksen täytyy ilmoittaa muutoksista?

Yhdistyksen täytyy tehdä muutosilmoitus, kun sen yhdistysrekisteriin merkityissä tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Muutosilmoitus voi koskea esimerkiksi

  • yhdistyksen osoitteen muutosta
  • yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtumista
  • yhdistyksen sääntöjen muutosta.

Siirry ohjeisiin yhdistyksen muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi.

Jos yhdistyksen toiminta hiipuu, voi yhdistys päättää toimintansa lopettamisesta selvitystoimin. Selvitystoimien päätyttyä hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee purkautumisilmoituksen yhdistysrekisteriin.

Siirry ohjeisiin, miten ilmoitat yhdistystoiminnan päättymisestä.

Yhdistysrekisterin neuvonta

PRH neuvoo yhdistyksen ilmoittamis- ja rekisteröintiasioissa. Lue lisää yhdistysrekisterin neuvonnasta.

Rekisteriin ilmoitetut tiedot ovat julkisia

Yhdistysrekisteri on yleiseen käyttöön tarkoitettu rekisteri. Jokaisella on oikeus saada tietoja rekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös yhdistysrekisteriin tehtyjä ilmoituksia mahdollisine liitteineen.

Kätevimmin tiedot yksittäisen yhdistyksen rekisteröidyistä tiedoista saat ostamalla sähköisen yhdistysrekisteriotteen yhdistysrekisterin sähköisestä tietopalvelusta. Siirry yhdistysrekisterin sähköiseen tietopalveluun.Avautuu uuteen välilehteen

Yhdistysrekisteriin kerätään myös henkilötietoja

Yhdistysrekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan rekisterin henkilötietojen käsittelyssä keskeiset asiat. Näitä ovat esimerkiksi rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja rekisteriin merkityn henkilön oikeudet. Tietosuojaselosteessa kerrotaan myös, miten rekisteristä luovutetaan tietoja ulkopuolisille. Tutustu yhdistysrekisterin tietosuojaselosteeseen.Avautuu uuteen välilehteen

Lue lisää henkilötiedoista:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 07.06.2024