Yhdistys päättää purkamisesta

Yhdistys päättää itse purkamisesta.

Purkamisen vaiheet ovat seuraavat:

1. Yhdistys päättää purkamisesta. Päätöksen tekee yhdistyksen kokous tai yhdistyksen sääntöjen perusteella valtuutettujen kokous.

2. Kun päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty, on kaksi tapaa hoitaa selvitystoimet:

  • hallitus hoitaa selvitystoimet
  • selvitysmies tai selvitysmiehet hoitavat selvitystoimet, jos yhdistyksen kokous on valinnut nämä hallituksen tilalle.

3. Kun selvitystoimet on tehty, yhdistys tekee purkautumisilmoituksen. PRH tekee merkinnän yhdistysrekisteriin, ja yhdistys katsotaan puretuksi.

Yhdistyksen päätökseen perustuvasta selvitysmenettelystä säädetään yhdistyslain 40 §:ssä. Tutustu lakiin ennen kuin aloitat yhdistyksen purkamisen. Siirry yhdistyslakiin Finlex-säädöstietopankissa.

Miten ilmoitat?

Ilmoita yhdistys purkautuneeksi sen jälkeen, kun selvitystoimet ovat päättyneet.

Ilmoitus on maksuton.

Ilmoituksen tekoa varten sinulla täytyy olla tiedossa kunkin selvitysmiehen

  • täydellinen nimi
  • henkilötunnus
  • kotikunta.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Kun hallitus on hoitanut selvitystoimet, hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen.

Kun selvitysmies tai selvitysmiehet ovat hoitaneet selvitystoimet, joku selvitysmiehistä allekirjoittaa ilmoituksen.

Miten ilmoitat netissä?

Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4a-muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella, 20A-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Avaa: Yhdistyksen purkautumisilmoitus (sisältää Y4a-lomakkeen, liitelomakkeen 20A ja henkilötietolomakkeen).

Lähetä ilmoitus osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) – Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.09.2019