Ilmoittaminen paperilomakkeilla yhdistysrekisteriin ja uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Yhdistyksen perustamis- ja muutosilmoituksen voi tehdä myös yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Sähköinen ilmoittaminen on edullisempaa ja nopeampaa kuin ilmoittaminen paperilomakkeilla. Sähköisen ilmoituksen tehnyt yhdistys voi myös tarvittaessa korjata ja täydentää ilmoitustaan sähköisesti.


Yhdistyksen perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitukset paperilomakkeilla

Paperilomakkeet, joilla tehdään yhdistyksen perustamis-, muutos- ja lopettamisilmoitukset, ovat PRH:n ja Verohallinnon ytj.fi-verkkosivustolla.

Tallenna paperilomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Siirry ytj.fi-verkkosivulle, jossa yhdistyksen perustamisilmoituksen paperilomakkeet ovat sivun lopussa.

Siirry ytj.fi-verkkosivulle, jossa yhdistyksen muutosilmoituksen paperilomakkeet ovat sivun lopussa.

Siirry ytj.fi-verkkosivulle, jossa yhdistyksen lopettamisen paperilomakkeet ovat sivun lopussa.

Yhdistyksen tilinpäätösilmoitus paperilomakkeella

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Siirry sivulle, jossa on yhdistyksen tilinpäätöslomake.

Lomakkeet ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen

Tallenna paperilomake omalle koneellesi täyttämistä varten.

Siirry sivulle, jossa ovat lomakkeet liittyen ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen.

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien sekä uskonnollisten yhdyskuntien ilmoitukset paperilomakkeilla

Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden paperilomakkeet sekä uskonnollisten yhdyskuntien paperilomakkeet ovat omilla verkkosivuillaan.

Tallenna paperilomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Siirry sivulle, jossa on keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden lomakkeet.

Siirry sivulle, jossa on uskonnollisten yhdyskuntien lomakkeet.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.06.2020