Lomakkeet ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen

Sähköisen ilmoituksen tehnyt yhdistys voi korjata ilmoitustaan sähköisesti. Lue lisää ilmoituksen korjaamisesta sähköisesti.

Kun täydennät tai lähetät korjauksen vireillä olevaan yhdistyksen tai uskonnollisen yhteisön rekisteri-ilmoitukseen, voit myös käyttää tällä sivulla olevaa korjauslomaketta.

Henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan henkilötietolomakkeella. Älä laita siis korjauslomakkeelle henkilötunnuksia. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei enää ilmoiteta rekisteriin.

Lähetä lomakkeet ja mahdolliset liitteet osoitteella:

PRH-Verohallinto
Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki

Avaa lomake: Yhdistyksen ja uskonnollisen yhteisön korjauslomake (pdf).

Avaa lomake: Yhdistyksen henkilötietolomake (pdf).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 22.02.2021