Tehtävän päättyminen ja oma ero

Voit tehdä ilmoituksen yhdistysrekisteriin, kun olet eronnut yhdistysrekisteriin merkitystä tehtävästä tai tehtävä on muutoin päättynyt.

Huomio! Tee ilmoitus vasta sen jälkeen, kun tehtävä on päättynyt.

Miten ilmoitat?

Ilmoituksen tekeminen netissä ei ole mahdollista.

Tee ilmoitus Y4a- muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19A-liitelomakkeella. Tehtävän päättymisen ilmoitat 19A-liitelomakkeen sivulla 2. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Täytä yhteystietosi Y4a-lomakkeen kohtaan "Lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (esimerkiksi asiamies tai liitto)", jolloin saat rekisteröinnistä rekisteriotteen itsellesi. Jos jätät kohdan tyhjäksi, PRH lähettää rekisteriotteen yhteisön osoitteeseen.

Avaa: Oman eron ilmoitus yhdistysrekisteriin (sisältää Y4a-lomakkeen ja liitelomakkeen 19A).

Kuka allekirjoittaa?

Eronnut henkilö itse tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Mitä liitteitä?

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Ilmoitus on maksuton.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 19.09.2019