Aktier

Anmäl aktiekapitalet och antalet aktier till handelsregistret. Om bolaget har aktier av olika slag, måste även aktierna av olika slag anmälas.

Anmäl till handelsregistret även eventuella bestämmelser i bolagsordningen om

  • aktier av oliga slag
  • aktiernas nominella belopp eller
  • huruvida aktierna hör till värdeandelssystemet.

Följande länkar tar dig till anmälningsanvisningarna:

Läs mer om aktiernas nominella belopp.

Läs också anvisningarna för anmälan om aktieemission.

Aktieägare

Uppgifter om aktieägare antecknas inte i handelsregistret, och ingen ändringsanmälan lämnas in om byte av aktieägare. I praktiken sker ett aktieägarbyte ofta i samband med ändring av styrelse eller verkställande direktör, vilken måste anmälas till registret. Aktiebolaget självt är skyldigt att föra en aktieägarförteckning. Bestämmelser om detta finns i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2021