Gå direkt till innehållet
Meny

Aktier

Anmäl aktiekapitalet och antalet aktier till handelsregistret. Om bolaget har aktier av olika slag, måste även aktierna av olika slag anmälas.

Anmäl till handelsregistret även eventuella bestämmelser i bolagsordningen om

  • aktier av oliga slag
  • aktiernas nominella belopp eller
  • huruvida aktierna hör till värdeandelssystemet.

Följande länkar tar dig till anmälningsanvisningarna:

Läs mer om aktiernas nominella belopp.

Läs också anvisningarna för anmälan om aktieemission.

Aktieägare

Uppgifter om aktieägare antecknas inte i handelsregistret, och ingen ändringsanmälan lämnas in om byte av aktieägare. I praktiken sker ett aktieägarbyte ofta i samband med ändring av styrelse eller verkställande direktör, vilken måste anmälas till registret. Aktiebolaget självt är skyldigt att föra en aktieägarförteckning. Bestämmelser om detta finns i 3 kap. 15 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 31.12.2021