Gå direkt till innehållet
Meny

Aktieemission

Aktieemission innebär att ett bolag ger ut (emitterar) nya aktier eller överlåter (avyttrar) sina egna aktier som det innehar. Beslut om en aktieemission fattas av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Om bolaget har beslutat att ge ut nya aktier, ska det anmäla både emissionsbeslutet och de nya aktierna till handelsregistret.

I regel medför en ny aktie ägarrättigheter från och med registreringen.

En aktieemission kan genomföras mot eller utan betalning (vederlag). Läs mer i våra anvisningar om hur du anmäler aktieemission för registrering:

Emission mot vederlag

Vederlagsfri emissionLäs också anvisningarna för emissionsbemyndigande.

Utskriftsversion Uppdaterad 11.07.2018