Gå direkt till innehållet
Valikko

Uppdelning av aktier (aktiesplit)

En uppdelning av aktier (aktiesplit) innebär att aktiestocken delas upp på nytt. Antalet aktier ökar och de gamla aktierna ersätts med nya aktier.

Exempel: En gammal aktie ersätts med tre nya aktier.

I aktiebolagslagen finns inga särskilda bestämmelser om omuppdelning av aktiestocken. Praxisen är dock att uppdelningar antecknas i handelsregistret. Omuppdelningen av aktier får inte strida mot principen om aktieägarnas likställighet.

Bolagsordningen kan ändras vid uppdelning av aktier. En ändring kan bli aktuell till exempel om aktiernas nominella belopp slopas eller om det nominella beloppet ändras. Anmäl i sådant fall även ändringen av bolagsordningen och ändringen av det nominella beloppet. Läs anvisningarna för anmälan om ändring av bolagsordning.

Aktiestocken kan även omuppdelas på så sätt att aktiekapitalet blir oförändrat och antalet aktier minskar. Anmäl en sådan här sammanläggning av aktier till handelsregistret på samma sätt som en uppdelning av aktier.

Exempel: Tusen gamla aktier ger en ny aktie.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in e-anmälan?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Bifoga också en kopia av den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Vad kostar e-anmälan?

E-anmälan om uppdelning av aktier kostar 240 euro.

Anmälan om uppdelning av aktier och anmälan om ändring av bolagsordning kostar 480 euro (240 euro + 240 euro).

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13.

Ange ändringarna som gäller uppdelningen på sida 7 av bilageblankett 13 i fältet "Övriga uppgifter som anmäls för registrering / skall avföras ur registret".

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift och en kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person. Bifoga också en kopia av den nya bolagsordningen, om bolagsstämman har beslutat att ändra den i sin helhet.

Läs först ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13.Öppnas i en ny flik

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om uppdelning av aktier kostar 295 euro.

Pappersanmälan om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning kostar 380 euro.

Avgiften för anmälan om ändring av aktiekapital och aktier täcker alla ändringar i samma eller lägre avgiftsklass. Om du till exempel samtidigt lämnar in en anmälan om ogiltigförklaring av aktier, aktieemissionsbeslut, nya aktier, ökning av aktiekapitalet och styrelse, är avgiften 295 euro.

Observera dock att anmälan om bifirma alltid kostar separat, 115 euro per bifirma.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.02.2022