Gå direkt till innehållet
Meny

Ogiltigförklaring av aktier

Ett aktiebolags styrelse kan besluta ogiltigförklara egna aktier som bolaget innehar. Ogiltigförklaringen måste anmälas till handelsregistret. Aktierna är ogiltiga när anmälan har registrerats hos handelsregistret.

Om bolaget fortfarande använder ett nominellt belopp, har ogiltigförklaringen av bolagets aktier ingen inverkan på aktiekapitalets belopp. När en del av bolagets aktier har ogiltigförklarats, är aktiekapitalet större än antalet aktier multiplicerat med det nominella beloppet.

Exempel:
Bolagets aktiekapital är 15 000 euro, aktierna är 15 till antalet och det nominella beloppet är 1 000 euro. Bolaget anmäler att fem aktier som det har förvärvat har ogiltigförklarats. Efter ogiltigförklaringen är aktiekapitalet 15 000 euro, aktierna är 10 till antalet och det nominella beloppet är 1 000 euro.

Vem ska lämna in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

När anmäler jag?

Lämna in din anmälan utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in e-anmälan?

Lämna in din anmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de relevanta handlingarna till din anmälan.

Bifoga till din anmälan en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Vad kostar e-anmälan?

Anmälan om ogiltigförklaring av aktier kostar 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

E-tjänsten beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Ta en titt på handelsregistrets prislista.

Lämna in din anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Lämna in din anmälan på blankett Y4 och bilageblankett 13.

Ange beslutsdatumet och antalet aktier som ska ogiltigförklaras enligt aktieslag på sida 6 av bilageblankett 13.

Bifoga till din anmälan kvittot på betald behandlingsavgift och en kopia av eller ett utdrag ur styrelseprotokollet. Kopian eller utdraget ska vara styrkt av en person.

Läs först ifyllningsanvisningarna.Öppnas i en ny flik Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och bilageblankett 13 (pdf, 0.3 MB).

Vem ska underteckna blankett Y4?

Blankett Y4 undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar pappersanmälan?

Pappersanmälan om ogiltigförklaring av aktier kostar 280 euro.

Avgiften på 280 euro täcker alla ändringar som gäller aktieemission, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier, när dessa anmäls med samma anmälan.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Tillämplig lag

Bestämmelser om ogiltigförklaring av aktier finns i 15 kap. 12 § i aktiebolagslagen. Läs mer i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024