Gå direkt till innehållet
Valikko

Anvisning för skyldigheter för revisorer enligt lagen om penningtvätt

Enligt lagen om penningtvätt ska revisorn utföra kundkontroll och följa kundens verksamhet. Transaktioner som avviker från det normala ska utredas och anmälas till myndigheterna. Revisorn ska också förvara uppgifterna om kundkontrollen.

Revisionssammanslutningen ska dessutom utarbeta anvisningar och sörja för personalens utbildning.

I denna anvisning ges närmare information om revisorernas skyldigheter. Anvisningen har utarbetats som stöd för revisorernas arbete när de fullgör skyldigheterna i lagen om penningtvätt (lagen om förhindrande av penningtvätt och av terrorism, 444/2017).

Lagen om penningtvätt tillämpas på en revisor som utför en lagstadgad revision.

I denna anvisning avses med revisor både revisionssammanslutningar och enskilda revisorer. På vissa punkter är skyldigheterna i lagen om penningtvätt inte som sådana tillämpliga på enskilda revisorer. Då används termen "revisionssammanslutning" i anvisningen.

På dessa sidor finns närmare information om följande:

Anvisningen som PDF-fil

Denna anvisning har skickats till alla revisorer som en PDF-fil.

Öppna: Skyldigheter för revisorer enligt lagen om penningtvätt (PDF). (pdf, 0.3 MB)

Mer information

Även Finlands Revisorer rf har utarbetat rekommendationer till revisorer om lagen om penningtvätt. Föreningens rekommendationer 6/2020 kan läsas på webbplatsen tilintarkastajat.fi (på finska). Läs mer om rekommendationer till revisorer om lagen om penningtvätt. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 15.11.2021