Informationstjänster

Du kan söka uppgifter eller beställa utdrag och intyg utgående från de anteckningar som förts in i revisorsregistret.

Sökning av revisor

I tjänsten Revisorssök kan du söka revisorer och revisionssammanslutningar som är verksamma i Finland. Du kan till exempel söka auktoriserade revisorer nära dig eller kontrollera kontaktuppgifterna för en viss revisor eller revisionssammanslutning.

Uppgifterna plockas från revisorsregistret. Revisorssöket visar enbart de revisorer och sammanslutningar vars auktorisering är i kraft.

Du kan använda fritextsökning. Sökresultatet visar revisorns eller revisionssammanslutningens namn, revisorsklass och postadress. För revisorer anges också namnet på den revisionssammanslutning som han eller hon eventuellt arbetar i.

Tjänsten är avgiftsfri och tillgänglig dygnet runt. Uppgifterna uppdateras varje dag.

Gå till revisorssök.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utdrag och intyg

Använd vår e-blankett för att beställa utdrag eller intyg ur revisorsregistret. För ett intyg plockar vi uppgifter enligt beställarens behov.

På ett utdrag/intyg antecknas uppgifter om endast en revisor eller en revisionssammanslutning. Vi skickar utdragen och intygen per e-post eller per post.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.02.2022