Gå direkt till innehållet
Meny

Information om revisorsexamina och anvisningar för anmälan

Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn ansvarar för revisorsexamina som ordnas i Finland.

Revisorsexamina är

 • GR-examen
 • CGR-specialiseringsexamen
 • OFGR-specialiseringsexamen.

GR-examen är grundexamen inom revision. Du måste avlägga den för att kunna arbeta som revisor. Efter GR-examen kan du specialisera dig på revision av sammanslutningar av allmänt intresse (CGR-specialiseringsexamen) och på revision inom offentlig förvaltning och ekonomi (OFGR-specialiseringsexamen).

När ordnas examina?

Revisorsexamina ordnas en gång per år.

Revisorsexamina 2024 ordnas:

 • GR-examens del 1 lördagen 24.8.2024 kl. 9–15
 • GR-examens del 2 söndagen 25.8.2024 kl. 9–15
 • CGR-examen lördagen 7.9.2024 kl. 9–17
 • OFGR-examen lördagen 7.9.2024 kl. 9–17

Ansöknings- och anmälningstiden för examina 2024 har slutat.

Vem kan söka till revisorsexamen?

Du hittar närmare information om kraven för godkännande under varje examen i menyn. De examensspecifika sidorna innehåller även information om en alternativ led till examen.

Du måste ha avlagt lägre högskoleexamen för att få tillstånd att delta i GR-examen. Högre högskoleexamen är en förutsättning för att få tillstånd att delta i CGR- och OFGR-examina. Därtill måste du ha genomfört de studier som krävs samt ha två års praktisk erfarenhet av revision före GR-examen. För att få tillstånd att delta i OFGR-examen måste du också antingen ha genomfört vissa studier inom den offentliga sektorn eller ha praktisk erfarenhet av revision inom offentlig förvaltning och ekonomi.

Efter detta kan du delta i revisorsexamensprovet. Om du blir godkänd i revisorsexamen och vill ansöka om godkännande som revisor, måste du uppfylla de allmänna kraven. Innan du registrerar dig som GR-revisor ska du ha tre års praktisk erfarenhet. Innan du registrerar dig som revisor måste du också ge en revisorsförsäkran inför domstol.

Kraven för godkännande anges i

 • revisionslagen (1141/2015) och
 • arbets- och näringsministeriets förordning om krav för godkännande av revisorer (1442 /2015).

Före an­sökn­in­gsti­den

GR-ex­a­men

För att få tillstånd att delta i GR-examen måste du ha

 • lägre högskoleexamen
 • vissa högskolestudier
 • två års praktisk erfarenhet av revision.

Läs mer om kraven för att få tillstånd att delta i GR-examen.

I vissa fall kan du få tillstånd att delta i examen även genom en alternativ led till examen.

Läs mer om den alternativa leden till GR-examen.

Re­vi­sion­still­syn

Vid behov kan du kontakta PRS revisionstillsyn för att kontrollera att kraven uppfylls.

Gå till revisionstillsynens kontaktuppgifter.

CGR-ex­a­men

För att få tillstånd att delta i CGR-examen måste du ha

 • högre högskoleexamen eller
 • minst fyra års erfarenhet av yrkesverksamhet som GR-revisor

För att kunna delta i CGR-examen måste du delta i GR-examen samma år eller ha avlagt den tidigare.

Läs mer om kraven för att få tillstånd att delta i CGR-examen.

I vissa fall kan du få tillstånd att delta i examen även genom en alternativ led till examen.

Läs mer om den alternativa leden till CGR-examen.

OFGR-ex­a­men

För att få tillstånd att delta i OFGR-examen måste du ha

 • högre högskoleexamen eller
 • minst fyra års erfarenhet av yrkesverksamhet som GR-revisor

Därtill måste du ha antingen

 • vissa studier inom den offentliga sektorn eller
 • ett års praktisk erfarenhet av revision inom offentlig förvaltning och ekonomi.

För att kunna delta i OFGR-examen måste du delta i GR-examen samma år eller ha avlagt den tidigare.

Läs mer om kraven för OFGR-examen.


I vissa fall kan du få tillstånd att delta i examen även genom en alternativ led till examen.

Läs mer om den alternativa leden till OFGR-examen.

Maj-juni

Re­vi­sion­still­syn

PRS revisionstillsyn handlägger ansökan och skickar dig ett beslut om tillståndet.

Au­gusti-sep­tem­ber

Delta i ex­a­m­en­sprovet

Vi ordnar revisorsexamina vanligen i augusti–september.

De­cem­ber-

An­sök om god­kän­nande

‍Om din prestation blir godkänd, kan du ansöka om godkännande som revisor.

Läs mer om att bli registrerad som revisor.

Re­vi­sion­still­syn

PRS revisionstillsyn skickar beslut om examensresultaten i slutet av året.

Om du uppfyller alla förutsättningar för godkännande, godkänner PRS dig som revisor och antecknar dig i revisorsregistret.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.03.2024