Internationellt samarbete

Patent- och registerstyrelsen (PRS) deltar i det nordiska, europeiska och internationella myndighetssamarbetet.

Nordiskt samarbete

Nordiska revisionstillsynsorgan sammanträder varje år.

Europeiskt samarbete

PRS revisionstillsyn är medlem i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies). CEAOB är ett europeiskt tillsynsorgan på revisionsområdet, och dess uppdrag grundar sig på EU:s förordning 537/2014 om revision av PIE-sammanslutningar. CEAOB har ett flertal arbetsgrupper som PRS revisionstillsyn deltar i.

Marknadsuppföljning

PRS är enligt EU:s bestämmelser skyldig att följa upp marknaden inom revisionsbranschen och samla in nationella uppföljningsrapporter till en databas på EU-nivå. Till rapporterna har vi samlat in basuppgifter som gäller den nationella marknaden. Du hittar rapporterna på sidan Publikationer.

Övrigt internationellt samarbete

PRS är medlem i det internationella samarbetsorganet IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) och i vissa av dess arbetsgrupper. Läs mera på IFIAR:s nätsidor på engelska.

PRS revisionstillsyn har också bilateralt tillsynssamarbete med PCAOB (Public Companies Accounting Oversight Board) i USA och med FAOA (Federal Audit Oversight Authority) i Schweiz.

Utskriftsversion
Uppdaterad 05.01.2021