Kontaktinformation: handelsregistret och bokslut

Kundtjänst

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors, mån–fre kl. 12.00–16.15

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Anmälans handläggningsstatus och handläggningstider

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter med FO-nummer eller diarienummer. Gå till tjänsten Virre.

Gå till vår prognos för handläggningstider.

Telefonnummer

Kundservice 029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Använd skyddad e-post om ditt ärende innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Läs mer om

Telefontjänsten FöretagsFinland

Telefontjänsten FöretagsFinland ger information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag eller ändringar i verksamheten.

Telefon: 029 502 0501 (lna/msa)

Läs mer om telefontjänsten FöretagsFinland på Suomi.fi.

Inlämningsadress för anmälningar

Postadress för anmälningar till handelsregistret PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Kompletteringar och korrigeringar till handelsregisteranmälningar som är under behandling PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset@prh.fi
Inlämningsadress för bokslutsanmälningar PRS, Bokslut, 00091 PRH

Per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.
Postadress för ansökningar PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Övrig kontaktinformation

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.05.2021