Handelsregistrets kontaktinformation

Kundtjänst

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, 00100 Helsingfors
Besökskundtjänsten är tillsvidare öppen mån-fre kl. 12.00-16.15.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Anmälans handläggningsstatus

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter med FO-nummer eller diarienummer. Gå till tjänsten Virre.

Telefonnummer

029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–16.15

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Använd skyddad e-post om ditt ärende innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Läs mer om

FöretagsFinland-telefontjänsten

FöretagsFinland-telefontjänsten ger information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag eller ändringar i verksamheten.

Telefon: 029 502 0501 (lna/msa)

Läs mer om FöretagsFinland-telefontjänsten på Suomi.fi.

Postadress för anmälningar

Postadress för anmälningar till handelsregistret PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Kompletteringar till anmälningar som är under behandling PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset@prh.fi
Postadress för bokslutsanmälningar PRS, Bokslut, 00091 PRH

per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer i kontaktuppgifterna för vår registratur.
Postadress för ansökningar PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Övrig kontaktinformation

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.09.2020