Kontaktinformation: handelsregistret och bokslut

Kundtjänst

Besöksadress

Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors

Läs mer om kundtjänstens öppettider i vårt kundmeddelande.

PRS är stängt på officiella vardagshelger. Se en lista över officiella vardagshelger.

Anmälans handläggningsstatus och handläggningstider

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter med FO-nummer eller diarienummer. Gå till tjänsten Virre.

Gå till vår prognos för handläggningstider.

Telefonnummer

Kundservice 029 509 5040, mån–fre kl. 9.00–15.00

Läs mer om våra samtalspriser.

E-post

neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Observera att anmälningar till handelsregistret inte tas upp till behandling om du lämnar in dem per e-post. Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller skicka en undertecknad pappersanmälan per post.

Använd skyddad e-post om ditt ärende innehåller personbeteckningar eller annan känslig information. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Läs mer om

Inlämningsadress för anmälningar

Postadress för anmälningar till handelsregistret PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
Kompletteringar och korrigeringar till handelsregisteranmälningar som är under behandling PRS – Skatteförvaltningen,
Företagsdatasystemet, PB 2000, 00231 Helsingfors
E-post: korjaukset@prh.fi
Inlämningsadress för bokslutsanmälningar PRS, Bokslut, 00091 PRH

Per e-post som en enda pdf-fil till tilinpaatokset@prh.fi. Obs! Bokslutshandlingar är offentliga. Om du använder skyddad e-post, skicka handlingarna till PRS registratur. Läs mer om registraturens kontaktuppgifter.
Postadress för ansökningar PRS, Handelsregistret, 00091 PRH

Telefontjänsten FöretagsFinland

Telefontjänsten FöretagsFinland ger information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag eller ändringar i verksamheten.

Telefon: 029 502 0501 (lna/msa)

Läs mer om telefontjänsten FöretagsFinland på Suomi.fi.

Övrig kontaktinformation

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.12.2021