Samtalspriser till nummer som börjar på 0295

PRS nummer som börjar på 0295 är inte tilläggsavgiftsbelagda nummer.

När du från Finland ringer till ett PRS nummer som börjar på 0295, betalar du avgifter enligt det avtal du har ingått med din operatör. Dessa riksomfattande företagsnummer ingår inte nödvändigtvis i operatörers samtalspaket och då debiteras de separat enligt avtalet mellan kunden och operatören.

Operatörens debitering börjar när en förbindelse upprättas, det vill säga att du betalar operatören även för kötid.

Kontakta din operatör för exakta samtalspriser.

När du ringer från utlandet bestäms priset av den lokala operatören.

Läs mer på Traficoms (transport- och kommunikationsverkets) webbplats: https://www.traficom.fi/sv/kommunikation/bredband-och-telefoni/samtal-till-foretagsnummer

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2021