Gå direkt till innehållet
Meny

Alternativ led till CGR-examen

Om du inte har högre högskoleexamen kan du under vissa förutsättningar få tillstånd att delta i CGR-examen.

Hurdan praktisk erfarenhet krävs?

Alternativ 1

Du har 6 års erfarenhet av yrkesuppgifter som huvudsyssla. Före godkännandet som CGR-revisor måste du dock ha minst 7 års erfarenhet som huvudsyssla av uppgiften i fråga.

Som yrkesuppgifter betraktas arbetsuppgifter som

  • verkställande direktör,
  • ställföreträdare för verkställande direktör,
  • ekonomidirektör,
  • intern revisor eller
  • i annan motsvarande befattning på den privata eller offentliga sektorn.

Alternativ 2

Du har 4 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor. Före godkännandet som CGR-revisor måste du dock ha minst 5 års erfarenhet av yrkesuppgifter som GR-revisor.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022